Vitiligo - strana 1

Vitiligo je získaná depigmentace kůže.

Projevuje se ohraničenými okrsky nepigmentované (bílé) kůže. Objevuje se mezi desátým a třicátým rokem, častěji u tmavých ras. Toto onemocnění není nakažlivé, ale je do určité míry dědičné. Tedy pravděpodobnost onemocnění dětí nemocného rodiče je vysoké.

Vitiligo je způsobeno zánikem buněk kůže, které produkují hnědý pigment melanin (melanocytů). Melanin dává kůži typickou barvu, jeho množství se zvyšuje následkem slunečního záření, tedy po opalování. Zánik buněk je pravděpodobně způsoben autoimunitní reakcí.

Ložiska bílé kůže se mohou vyskytovat všude na těle, častěji na tmavších částech, jako jsou bradavky a podpaží. Mohou se časem zvětšovat. Obvyklý je i výskyt ve vlasech, kde v místě postižení rostou vlasy normálně, jen jsou zcela bílé.

Celkem článků 0