Adenom hypofýzy - strana 1

Adenom hypofýzy je nezhoubné nádorové onemocnění podvěsku mozkového.

Adenom hypofýzy je nezhoubné nádorové onemocnění centrální endokrinní žlázy – hypofýzy, tedy podvěsku mozkového, jedné z nejdůležitějších žláz s vnitřní sekrecí. Přestože nádor sám o sobě není zhoubný, jeho následky mohou vést k velmi závažným zdravotním problémům.

Projevuje se mimo jiné i produkcí velkého množství růstového hormonu a vzniku tzv. akromegalie, tedy nadměrnému zvětšení koncových částí těla, jako jsou prsty na končetinách.

Onemocnění mohou provázet i kardiovaskulární potíže. Tímto onemocněním častěji trpí ženy, a to především ve zralejším věku. Zároveň je však tento nádor větším nebezpečím u mužů, z důvodu agresivity a rychlejšího prorůstání do okolí.

Příčinami mohou být zděděné geny a tedy námi neovlivnitelný fakt, riziko onemocnění však určitým způsobem zvyšujeme i dlouhodobým kouřením, užíváním některých léků a potravin obsahujících jisté chemikálie.

Celkem článků 0