Aspergerův syndrom - strana 1

Aspergerův syndrom je vývojová porucha osobnosti.

Aspergerův syndrom je jedna z mírných forem autismu. Postihuje častěji chlapce a rizikovým faktorem je stejné onemocnění v rodině.

Lidé s tímto syndromem mají průměrnou, často nadprůměrnou inteligenci, mají však problém se sociální komunikací. Nejsou totiž schopni rozpoznat neverbální projevy (gesta, mimiku) a správně je interpretovat. Chybí jim abstraktní myšlení, na druhou stranu bývají úzce zaměřeni na jednu věc, která je zajímá, a v této oblasti mohou velmi vyniknout (jako např. A. Einstein). Největší komplikací bývá občasná agresivita, nejčastěji vyvolaná změnou zaběhnuté rutiny, či rituálů, které si tito lidé rádi vytvářejí.

Celkem článků 1