Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom - mírnější porucha autistického spektra

Milena Mocková
03.05.2013

Autismus existoval ve všech dobách a ve všech kulturách. Postupem doby se diagnostikoval nejdříve samotný autismus a později jeho jednotlivé projevy zahrnuté pod pojem poruchy autistického spektra. Jednou z nich je Aspergerův syndrom, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti. Při Aspergerově syndromu je hloubka postižení zpravidla mírnější než při ostatních poruchách autistického spektra.

Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním vztahů s druhými lidmi. Nechápou základní pravidla v sociálním cítění a nevědí a neumí dát jiným lidem vhodným způsobem najevo, že je konverzace s nimi zajímá nebo naopak. Nedokážou vstoupit do konverzace druhých lidí, naslouchat druhým lidem a vhodně reagovat v různých situacích s využitím řeči těla.

Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději druhým lidem vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. Obtížně chápou mimoslovní komunikaci, a proto mají omezenější gestikulaci a mimiku.

Někdy mohou negativně reagovat na změny, mohou lpět na rituálech nebo nutně vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s Aspergerovým syndromem bezpečněji a jistěji.

Dva typy Aspergerova syndromu

Aspergerův syndrom rozlišujeme na nízko funkční a vysoce funkční. Lidé s nízko funkční variantou mají těžké problémové chování, které je jen málo ovlivnitelné. Tito lidé úzkostlivě vyžadují dodržování rituálů od svého okolí a jejich chování je výrazně repetitivní (neustále se opakující). Navazují kontakt s ostatními bez ohledu na situaci nebo kontakt tvrdohlavě odmítají a nejsou schopni emocionální vzájemnosti ani sociálně přiměřeného chování.

Při vysoce funkčním aspergerovu syndromu chybí výrazně problémové chování a neochota ke spolupráci. Tito lidé mají své vyhraněné zájmy, ale dokážou se věnovat i jiným činnostem. Jejich emocionální reakce se liší jenom mírně a v sociálním kontaktu působí naivně a nezrale. Mívají průměrné až nadprůměrné intelektové schopnosti.

Příznaky aspergerova syndromu

  • nedostatečná mimika
  • nezájem o navazování vztahů
  • neschopnost očního kontaktu
  • neobvyklý zájem o jednu jedinou věc nebo činnost
  • nedostatek emocí
  • nepřiměřená reakce na pocity druhých
  • agresivní chování
  • poruchy motoriky
  • poruchy spánku

Autor: Milena Mocková

Léčivá síla eukalyptu
Hubnutí po padesátce

Další články

Léčivá síla eukalyptu
Bylinky

Léčivá síla eukalyptu

24.04.2013

Eukalyptus, česky blahovičník, pochází z Austrálie, postupně se však rozšířil do mnoha dalších zemí světa, např. na pobřeží Středozemního moře, do Portugalska nebo do severní Afrik ...

Deprese u dětí - jak ji poznáme
Deprese

Deprese u dětí - jak ji poznáme

Ještě na počátku 80. let se mnoho psychiatrů domnívalo, že děti nemohou zažívat deprese. A to proto, že ještě nejsou emocionálně vyzrálé. Ve skutečnosti zřejmou depresí trpí více n ...