Autismus - strana 1

Autismus je vrozené duševní postižení. Chcete se dozvědět víc o této vzácné chorobě?

Autismus je vrozená porucha, při níž nemocný jedinec není schopen adekvátně vyhodnotit informace, které dostává ze svého okolí. U dětí s prvky autismu lze pozorovat odlišnosti ve vývoji, potíže v komunikaci, špatné chápání emocí a neschopnost kontaktu s dalšími lidmi. Běžným projevem bývá opožděný vývoj řeči, samotářství, stereotypní chování, potíže s udržením očního kontaktu, jiná podoba hry dětí. V některých činnostech však naopak mohou postižení jedinci výrazně vynikat. Na vzniku nemoci se podílí více faktorů.

U této nemoci je velmi obtížná a často zdlouhavá diagnostika. Jejím základem je psychologické a psychiatrické vyšetření. Autismus může být též spjat s dalšími poruchami - zrakové či sluchové problémy, mentální retardace, epilepsie, potíže s řečí atd.

Nemoc je bohužel nevyléčitelná. Snahou však je, aby se postižení jedinci dokázali naučit novým věcem a prožili spokojený život. Mezi organizace zabývající se autismem lze uvést např. The World Autism Organisation (WAO), APLA či Autistik.

Autismus a jeho projevy
Autismus

Autismus a jeho projevy

11.03.2013

Jistě se vám někdy stalo, že jste pozorovali maminku s dítětem, které se chovalo opravdu nevhodným způsobem, a říkali jste si, že udělala nějakou chybu ve výchově. Možná to není až ...

Aspergerův syndrom
Autismus

Aspergerův syndrom

12.04.2011

Svět nám dennodenně přináší plno signálů, aniž bychom se museli tázat po jejich objasnění, mají pro nás určitý význam a dávají nám potřebné informace. Obtížné porozumění těchto "bě ...

Světový den autismu
Autismus

Světový den autismu

01.04.2011

Zítřejší den, 2. duben, byl v roce 2007 ustanoven jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Součástí tohoto dne je mezinárodní kampaň Light it up Blue. Různé firmy a společnosti ...

Celkem článků 5