Cystická fibróza - strana 1

Cystická fibróza - mukoviscidóza je geneticky podmíněné a smrtelné onemocnění postihující dýchací a trávící soustavu.

Cystická fibróza ovlivňuje také reprodukci a růst jedince. Nemoc způsobuje chybný přenos iontů a solí přes buněčnou membránu. Nositelem je člověk, který nemusí být sám nemocný, ale má zmutované geny, které mají na starosti přenašeče.

Cystická fibróza má nejvážnější dopady na dýchací systém. Nemocný má v plicních sklípcích - alveolech hustší hlen (surfaktant), který znesnadňuje dýchání a odkašlávání.

Pacienti s cystickou fibrózou se dožívají 30 let.

Celkem článků 2