Lupus erytematodes - strana 1

Lupus erytematodes je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá tkáně tělu vlastní. Především pak kůži, ledviny, cévy, srdce, plíce a CNS.

Nejčastěji postihuje mladé ženy do 40 let.

Na kůži se objevují červené skvrny, typicky v obličeji kolem nosu (motýlový erytém). Závažné je poškození ledvin, které může vést k jejich selhání.

Mezi typické příznaky patří motýlový erytém, světloplachost, horečka, bolest svalů a kloubů, zrychlený tep.

Onemocnění je chronické povahy, objevují se období klidu následovaná obdobími znovuvzplanutí nemoci.

Terapie a prognóza se s vývojem medicíny stále zlepšuje. Spočívá v podávání protizánětlivých léků či imunosupresiv (látek potlačující imunitu).

Celkem článků 1