Lékařský slovník

Zadejte hledaný výraz např.: abdomen

Výraz Význam
somatisatio onis, f. (ř. soma-somatos tělo) somatizace, uvádění různých tělesných obtíží u lidí s neurotickým syndromem
somatodendriticus a, um (ř. soma-somatos tělo, ř. dendron strom) somatodendritický, somatodendritické spojení neuronů (synapse), kontakt dendritu jednoho neuronu s tělem druhého neuronu
somatodidymia ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. didymos dvojitý) somatodidymie, dvojčata srostlá v oblasti trupu
somatogenes es (ř. soma-somatos tělo, ř. gignesthai vznikat) somatogenní, tělesného původu, označení pro vlastnosti tělesného původu
somatoliberinum i, n. hypotalamický hormon uvolňující růstový hormon hypofýzy
somatologia ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. logos nauka) somatologie, tělověda, nauka o těle, o jeho složení, funkcích a vlastnostech
somatoma tis, n. (ř. soma-somatos tělo, ř. tome řez) somatom, prvosegment, somit, základ středního zárodečného listu; speciální přístroj k přerušení trupu při embryo-tomii
somatomedinum i, n. (ř. soma-somatos tělo) somatomedin, peptidy tvořené v periferních tkáních vlivem růstového hormonu hypofýzy, inzulínu podobný růstový faktor
somatomegalia ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. megas-megalu veliký) somatomegalie, abnormálně veliký vzrůst
somatometria ae, f. (ř. soma-somatos tělo, ř. metron měřítko, míra) somatometrie, měření jednotlivých částí těla podle stanovených měrných postupů
Celkem záznamů: 21106
Problém:

Podběl proti křečím

Rada: Má učinky protikřečové a desinfekční. Působí podpůrně proti cukrovce více

Adresář

Z diskuze

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku