zdroj: pixabay.com
Rakovina kostí

Mnohočetný myelom

Veronika Tůmová
05.09.2018

Mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc) je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk (typ bílých krvinek), které se ve své abnormální formě shlukují v kostech, kde díky nim vznikají léze, a dále pak v kostní dřeni, kde narušují produkci normálních krevních buněk.

Jde o závažné onemocnění kostní dřeně, které vyžaduje dlouhodobé odborné léčení za trvalé spolupráce pacienta, lékařů i rodiny. Nemocný by měl být pečlivě obeznámen s průběhem své choroby a s dalšími příznaky, které se mohou objevit v době remise.

Mnohočetný myelom - příznaky a vyšetření nemoci

K typickým příznakům nemoci, která však přichází pozvolna a velmi nenápadně, patří zvýšená únava a znatelné bolesti kostí, nejčastěji bolesti v zádech, ale třeba také v kyčlích i jinde po těle, obvykle tam, kde je páteř více zatížena. Častým jevem jsou také opakující se infekce. Dalších příznaků je celá řada, ale spolehlivě se dá choroba diagnostikovat pouze z krevních testů, k čemuž dochází často náhodou - při běžném krevním vyšetření či vyšetření na jiná onemocnění. Zásadní je pak mikroskopické vyšetření kostní dřeně (biopsie), provádí se také rentgen zasažených kostí, či screeningové vyšetření, tzv. elektroforéza sérových bílkovin.

Důsledky myelomu na organismus, hyperkalcémie

Přítomnost myelomu obvykle znamená tvorbu abnormálních protilátek, které působí poškození ledvin, někdy také vytváří látky a proces, který poškozuje krvetvorbu. Dochází také k celkovému řídnutí kostí, což se projevuje výše popsanými bolestmi a náchylností ke zlomeninám.

Vzácným průvodním jevem nemoci je tzv. hyperkalcémie - je to vážný stav, kdy dojde k náhlému vzestupu množství vápníku v krvi. Může k němu dojít při prudkém zvýšení činnosti myelomových buněk, prvními příznaky jsou v tomto případě časté nutkání na močení a velká žízeň. Poté můžeme pozorovat i nechutenství, zvracení a nakonec i poruchy vědomí. Je nutné podstoupit vyšetření určující míru odvápnění kostí, což určí například metoda CT. Dále pak dbát na vyvarování se úrazů a při vzniku nové bolestivosti páteře či jiné části těla ihned informovat svého lékaře.

Mnohočetný myelom - léčba, prognóza a následná péče

Mnohočetný myelom je nevyléčitelná choroba, kterou však lze v současné době dostat pod kontrolu a udržovat pacienta v remisi, tedy v dosažení bezpříznakového stavu. Tomu předchází protinádorová léčba chemoterapií, steroidy, radiační terapií a transplantací kostní dřeně.

Prognóza se podle některých zdrojů dosud pohybovala v rozmezí pěti až sedmi let, díky novějším lékům (thalidomid, lenalidomid či bortezomib) se předpokládá i deseti a víceletá doba přežití. Následná podpůrná léčba neovlivňuje myelomové buňky, ale odstraňuje potíže, které choroba působí. Spočívá tak např. v podávání medikamentů snižujících vedlejší účinky chemoterapie, ve zpevňování kostí, v mírnění bolestí apod. Mnohočetný myelom je druhou nejčastější hematologickou malignitou a podle statistik se vyskytuje častěji u mužů než u žen.

Hemangiom - nezhoubný nádor kožních cév

Zdroj: Fnbrno.cz, Linkos.cz, Wikipedie

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Ženský versus mužský přechod - na co se připravit?
11 důvodů, proč na konci léta nepřehlížet hrušky!

Další články

Rakovina kůže - znáte příznaky?
Nemoci a léčba

Rakovina kůže - znáte příznaky?

16.08.2018

Rakovina nebo také karcinom kůže patří k poměrně častým nádorovým onemocněním. Vyskytuje se především u starších lidí, ale není to pravidlo, může se vyskytnout i v mládí. Je proto ...