Rozštěp rtu a patra - strana 1

Rozštěp rtu a rozštěp patra jsou vrozené vývojové vady v obličeji.

Jedná se o vady, které se vyskytují nejčastěji a zároveň jsou také nejvíc viditelné. Tyto vývojové vady se u plodu vytváří v období prvního a druhého měsíce těhotenství. Na jejich vzniku může mít podíl genetika, některé léky, požívání alkoholu, drog, kouření nebo dokonce špatná strava matky.

Rozštěp horního rtu postihuje pouze ret, ve kterém je jakoby řez. U rozštěpu patra nesrostou dítěti kostěné části patra. Tyto vrozené vady se vyskytují u jednoho až dvou dětí z tisíce narozených. Oba druhy rozštěpu se dají díky operaci vyřešit.

Celkem článků 2