Rozštěp rtu a patra

Rozštěp rtu a patra

Michaela Kopřivová
23.07.2013

Rozštěp rtu a patra je poměrně častou vrozenou vadou a pravděpodobně existuje stejně dlouho jako lidstvo samo. Známe totiž nálezy lebek z doby neolitu a dokonce zmínky o operacích rozštěpů z doby před naším letopočtem z Číny.

V některých obdobích a společnostech byli jedinci s rozštěpem vnímáni jako boží dar komunitě a příslušně zobrazováni. Například ve starých kulturách Střední Ameriky. Opačný pól představuje tendence považovat rozštěpy a jiné vrozené vady za znamení ďábla, se všemi důsledky pro postiženého jedince.

Co je rozštěp rtu a patra

Rozštěp rtu a patra, známý také jako „zaječí pysk“, je vrozená vývojová vada. V důsledku svého umístění v obličeji a poměrně častému výskytu patří mezi vady nejznámější.

Jde o rozpolcení rtu, čelisti nebo patra nebo všeho dohromady v různé intenzitě. Od pouhého zářezu na rtu, přes jeho rozdělení, zasažení dásně, horní čelisti a dokonce patra. Postižena být může jen jedna strana nebo obě.

Život s rozštěpem

Pokud není vada součástí nějakého syndromu, má nositel této vady postižený pouze obličej, nikoliv intelekt.

V současné době jsou rozštěpy výborně operativně řešitelné a díky multidisciplinární léčbě a péči (plastická chirurgie, ortodoncie, ORL, logopedie, psychologie) mohou lidé narození s touto vadou prožít zcela normální a plnohodnotný život.

Příčiny vzniku rozštěpu

Rozštěp rtu a patra vzniká při poruše embryonálního vývoje obličeje v 5. až 9. týdnu těhotenství. Nedojde při něm ke spojení obličejových výběžků či patrových destiček. S rozštěpem rtu nebo patra se v České republice narodí přibližně každý pětistý novorozenec.

Původ vzniku rozštěpů je stále nejasný. Rozhodně jde o vadu určenou více faktory. V pozadí stojí buď dědičnost (20 % vad), vlivy vnějšího prostředí (60 %) či kombinace obou. Jsou rodiny, kde se rozštěp úporně dědí. Častěji je ale takto postižený novorozenec prvním známým případem v rodině.

Nepříznivých vlivů, které mohou v kritické periodě, to je v době, kdy vzniká obličej dítěte, způsobit vadu, známe několik. Bohužel je více těch, které známy nejsou.

Ty známé a prokázané jsou látky v některých antiepileptických lécích, některá antibiotika, vysoké dávky vitamínu A, vysoké teploty v počátku těhotenství (horečky, saunování), nedostatek kyseliny listové, obsažené v hlavně v zelenině. Vzhledem k tomu, že její hladinu snižuje kouření a nadměrný příjem alkoholu, nepřekvapí, že i tyto faktory se mohou na vzniku rozštěpu rtu a patra podílet.

Autor: Michaela Kopřivová

Nespokojenost s vlastním vzhledem
Výhody vegetariánské stravy

Další články

Poporodní traumata

Poporodní traumata

01.07.2013

Porod je velmi radostná událost, zároveň však také velký zásah do organismu ženy, který někdy může mít velmi nepříjemné následky, které lze naštěstí úspěšně řešit. Bohužel mnoho ma ...

Ozónová díra a opalování
Opalování

Ozónová díra a opalování

25.06.2013

I když se po nedávných extrémních vedrech počasí chová, jako by léto ani nezačalo, lze předpokládat (a musíme doufat), že zase přijdou teplé a slunečné dny, kdy se budeme moci koup ...