Šikana - strana 1

Šikana je psychické i fyzické týrání, ponižování, omezování, vyhrožování jedinci druhou osobou nebo skupině lidí druhou skupinou.

S šikanou se můžete setkat ve školách, na pracovišti, v nápravných i vojenských zařízeních. Odborníci se shodují, že se jedná o chorobný psychopatologický jev.

Šikanováním si jedinec dokazuje svou nadvládu a jedinečnost a většinou je zakořeněna v jedinci z dětství, kdy měl sám problém s šikanou nebo se potýkal s jiným možným psychickým i fyzickým týráním.

Člověk, který je šikanovaný, se většinou uzavírá sám do sebe a o problému se nikomu nezmíní. To může mít špatný vliv na jeho celý budoucí život, a proto je důležité, aby rodiče stále komunikovali se svými dětmi, aby člověk měl blízkého přítele, kterému se může svěřit.

Co je to kyberšikana?
Šikana

Co je to kyberšikana?

20.09.2012

Šikana a veškeré její projevy a formy jsou stále závažným společenským problémem, přestože s nimi školy a další instituce bojují už tak dlouho. Typy šikany a vynalézavost těch, kte ...

Šikana u dětí
Šikana

Šikana u dětí

15.05.2009

V mnoha případech je naším zvykem říkat si, že určitý problém se nás přece dotknout nemůže. Přesvědčujeme se, že se to sice stává, ale někde jinde, a že zrovna my jsme vůči tomu im ...

Celkem článků 4