Šok - strana 1

Šok je život ohrožující stav, kdy je v krevním oběhu nedostatek krve nebo z jiné příčiny není možné dostatečně zásobovat tkáně živinami, ty tak trpí nedostatkem kyslíku (ischemií).

Ischemie tkáně velmi poškozuje, a pokud není příčina šoku odstraněna dostatečně rychle, dochází k nevratným změnám, které mohou končit až smrtí. Šok vzniká z několika příčin.

Hypovolemický šok vzniká ztrátou tekutin např. silným krvácením, při popáleninách nebo dlouhodobé dehydrataci způsobené těžkými průjmy nebo zvracením.

Kardiogení šok je způsobený nedostatečnou prací srdce, které nepřečerpá dostatek krve do oběhu. Může vzniknout při rozsáhlém infarktu, poruchách srdečního rytmu.

Distribuční šok, který vzniká nejčastěji na podkladě anafylaktického šoku, kdy se působením alergenu roztáhnou cévy, a tím se zvětší cirkulační prostor.

Celkem článků 0