Výsledky hledání:

tepny

 • Encyklopedie

  panarteriitis

  itidis, f. (ř. pas (pan) všechen, arteria tepna) panarteriitida, zánět všech vrstev stěny tepny
 • Encyklopedie

  paraarteriitis

  itidis, f. (ř. para u, při, vedle, arteria tepna) paraarteriitida, zánět v řídkém pojivu kolem tepny
 • Encyklopedie

  periarterialis

  e (ř. peri kolem, arteria tepna) periarteriální, ležící kolem tepny
 • Encyklopedie

  periarteriitis,

  103tidis, f. (ř. peri kolem, arteria tepna) periarteriitida, zánět vnější stěny tepny. Periarteriitis nodosa periarteriitida nodózní, řazená mezi kolagenózy, onemocnění charakterizované fibrinoidně nekrotickým postižením cévního systému, s tvorbou uzlíků ve stěně cév a jejich obliterací
 • Encyklopedie

  polyarteriitis

  itidis, f. (ř. polys mnohý, arteria tepna) polyarteriitida, zánět četných tepen. Polyarteriitis nodosa polyarteriitida nodózní, kolagenní choroba charakterizovaná fibrinoidně nekrotickým postižením stěny cévy; vlivem tepenného tlaku se stěna tepny vydouvá a vznikají mnohočetné drobné výdutě v podobě uzlů (periarteriitis nodosa)
 • Encyklopedie

  sphygmogramma

  tis, n. (ř. sfygmos tep, ř. gramma zápis) sfygmogram, grafický záznam tepu, objemové změny tepny
 • Encyklopedie

  sphygmotonometron

  i, n. (ř. sfygmos tep, ř. tonos napětí, ř. metron míra, měřítko) sfygmotonometr, přístroj měřící elasticitu a napětí stěny tepny
 • Encyklopedie

  thrombarterectomia

  ae, f. (ř. thrombos sraženina krevní, arteria tepna, ř. ektome vynětí) trombarterektomie, chirurgické vynětí krevní sraženiny a části tepny
 • Encyklopedie

  thrombendarterectomia

  ae, f. (ř. thrombos sraženina krevní, ř. endon uvnitř, arteria tepna, ř. ektome vynětí) trombendarterektomie, operační odnětí vmetku a přilehlé intimy v určitém úseku tepny
 • Encyklopedie

  thrombendarteriitis

  itidis, f. (ř. thrombos sraženina krevní, ř. endon uvnitř, arteria tepna) trombendarteriitida, zánět vnitřní stěny tepny s tvorbou trombu
Celkem záznamů: 121Zdravě.cz na Facebooku