zdroj: Shutterstock.com
Ostatní témata

Mensa – kdo se může stát jejím členem a jak probíhá IQ test?

Veronika Tůmová
14.04.2024

Mensa International je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1946 v Oxfordu. Sdružuje lidi s IQ mezi horními 2 % populace. Členem se může stát každý, kdo tohoto výsledku dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. Ve více než stovce zemí má tato organizace přes sto tisíc členů.

Mensa v Česku

Mensa Česko je nezávislá a nezisková organizace, česká pobočka organizace Mensa International. Mensa na území ČR byla založena psycholožkou Hanou Drábkovou (která učinila první pokusy o založení již v roce 1968) na jaře roku 1989, registrována pak byla v březnu 1991. Členem Mensy se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence, předem schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace.

Z historie české Mensy

Historie české Mensy sahá do roku 1968. Psycholožka Hana Drábková, zabývající se studiem a výzkumem dědičnosti vysoké inteligence, navštívila tehdejšího ředitele Mezinárodní Mensy v Londýně. Založení Mensy jí umožnilo mimo jiné získat materiály k práci s rodinami lidí s vysokým IQ. Tomu udělal konec až srpen 1968. V roce 1992 založila Kateřina Havlíčková také Dětskou Mensu, s cílem najít a rozvíjet nadané děti. Zorganizovala mnoho exkurzí a přednášek, jejichž účelem bylo vysvětlit rodičům nadaných dětí, jak s nimi pracovat. Dětská Mensa v současné době spolupracuje s řadou škol a položila také základy testování IQ přímo na školách. 

Vedení a fungování Mensy

Mensa je dobrovolnickou organizací, vedení a fungování organizace řídí Rada Mensy v čele s předsedou organizace. Rada Mensy je volena každé dva roky. Mensa Česko organizuje vstupní testování IQ, vede agendu členů, vydává časopis Mensa, spravuje své internetové stránky a minimálně jednou ročně svolává také valnou hromadu. Za to vše je zodpovědná jedenáctičlenná rada Mensy, redakční a internetová rada a skupina osob s autorizací pro vstupní testování. I když je Mensa zaměřena především na podporu nadaných dětí, nabízí mnohé aktivity i širší veřejnosti. Mensa mimo jiné pořádá přednášky, exkurze a jiné volnočasové aktivity. 

Testování IQ

Mensa provádí testování IQ dospělých mezinárodně uznávaným testem. U dětí od pěti do třinácti let měří IQ vlastním testem standardizovaným na více než tří tisícovkách dětí v ČR. Test není závislý na nabytých vědomostech, ani na kulturním, jazykovém či společenském původu. V testu jde o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Řada IQ testů je dostupná na internetu a výsledky vyhodnocení jsou k dispozici téměř okamžitě.

  • Tyto unikátní IQ testy jsou vypracované odborníky
  • Otázky v testu jsou zaměřené na komplexní otestování
  • Test se skládá z několika desítek otázek, které můžete libovolně přeskakovat a pak se k nim vrátit
  • Na každou otázku existuje pouze jedna správná odpověď
  • Při špatně zodpovězené otázce se neodečítají žádné body
  • Na vypracování testu máte vždy určitý časový limit 

 

Zdroj: iq-testy.onlinedeti.mensa.cz

Autor: Veronika Tůmová

Péče o pokožku po permanentním make-upu
Pomocná síla vosků pro tělo i duši, od svíček až po depilaci

Další články