Batole - strana 1

Batole je dítě od jednoho roku do tří let. V tomto období děti procházejí největšími změnami svého života.

Chůze

Na začátku batolecího období se dítě naučí chodit, kolem třetího roku bývá pohyblivost dítěte tak jistá, že se může učit lyžovat.

Vývoj řeči

Kolem jednoho roku dítě dokáže ze slabik vytvořit několik slov, například táta, máma, pa, babi. Postupně až do druhého roku si zvětšuje slovní zásobu. Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno tvořit jednoduché věty, umí skloňovat, dokáže se dorozumět. Po třetím roce je dětské vyjadřování stále samostatnější, je to také období častých otázek "Co je to?", "Proč?" aj.

Schopnosti dítěte

Během batolecího období dítě přestává nosit pleny, nejprve přes den, později i v noci, vytváří si základní hygienické návyky (mytí rukou, čištění zubů, smrkání), učí se samo jíst a oblékat.

Sebepoznávání

Kolem třetího roku přichází první období vzdoru, kdy dítě odmítá všechno, co mu dospělí nabízejí, nebo co po něm chtějí. Je to také doba uvědomování si vlastního já. Batole o sobě přestává mluvit ve třetí osobě. Tato fáze vývoje je typická také tím, že dítě má snahu dělat spoustu věcí samo. Ač to ne vždy končí uspokojivým výsledkem, je dobré a pro vývoj dítěte důležité obrnit se trpělivostí, tyto aktivity podporovat a za každý úspěch dítě chválit.

Na konci batolecího věku by pro dítě mělo být samozřejmostí dokázat být denně určitý čas bez matky (k tomu výrazně napomáhá nástup do školky).

Cvičení pro nejmenší
Batole

Cvičení pro nejmenší

07.02.2014

Hledáte pro své dítě pohybovou aktivitu? Chcete se svými dětmi aktivně a příjemně trávit volný čas? Možná máte doma malé batole a zároveň starší dítě, které nebylo přijato do mateř ...

Celkem článků 5