Batole

Jazykové schopnosti batolat mohou ovlivnit ovládání emocí

Veronika Iblová
04.03.2013

Ne všechny děti umí zvládnout stresující situace bez výbuchů zlosti. Co však může za jejich “výbuchem” stát a lze tomu předcházet? Určitým návodem, jak předejít těmto nepříjemným situacím, vám může být následující článek, který popisuje výzkum, jehož ústředním tématem byla právě dětská zlost. Tu výzkumníci dali do souvislostí s jazykovými schopnostmi batolat.

Z výzkumu, který byl publikován ke konci roku 2012 v odborném časopise Child Development, vyplývá, že schopnost batolat užívat slova a mluvit ovlivňuje jejich schopnost ovládat emoce v pozdějším věku.

Stručně řečeno jsou zjištění vědců následující: batole, které má lepší vyjadřovací schopnosti ve dvou letech, se ve svých čtyřech letech neprojevuje vztekle při frustrujících situacích, jako batole, které mělo ve dvou letech méně rozvinuté jazykové schopnosti.

Jak k takovému zjištění vědci dospěli? Po dobu téměř tří a půl let sledovali 120 dětí. Na začátku výzkumu bylo všem 18 měsíců.

Výzkumníci každých šest měsíců testovali jazykové schopnosti dětí, jejich vyjadřování během běžné komunikace s rodiči a dále také schopnost vyrovnávat se s nepříjemnými úkony, které musí dělat.

Příkladem jednoho z takových frustrujících úkonů bylo počkat s rozbalováním krásně zabaleného dárku po dobu několika minut, do té chvíle, než maminka dokončí svou práci.

Výzkumníky zajímala reakce dětí. A zjistili, že určité aspekty jazyka dětem pomáhají vyrovnat se s frustrujícími situacemi. Děti, které mají rozvinutější jazykové dovednosti:

  1. mohou použít slova, které nahradí neverbální projevy zlosti, aby vyjádřily a vyřešily svou potřebu (např. se mohou zeptat maminky, kdy už bude konec čekání, atp.)
  2. schopnost mluvit je odvrací od zlosti a umožňuje jim zaměřit svou pozornost na něco jiného než na to, co právě teď nemohou mít, jsou schopny zabavit se samy (např. děti kolem věku 4 let si povídají či počítají, aby přečkaly dobu, než budou moci rozbalit dárek)
  3. děti, které mají dobré vyjadřovací schopnosti, jsou schopny přemýšlet o pravidlech (např., že jim maminka řekla, ať počkají)

Z výzkumu je patrná propojenost mezi řečovým a emocionálním vývojem. Autoři výzkumu věří, že je velmi pravděpodobná důležitost jazyka při emocionáním vývoji dítěte. Možná by jejich zjištění mohla přispět k implementaci nových učících technik, které povedou ke zdravému emocionálnímu vývoji dítěte a potenciálně se tak zabrání problémům v chování mezi mládeží.

Stejně tak výzkum přináší důležitou informaci pro rodiče dětí; "Když děláte s dětmi věci na podporu jejich jazykových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, stejně tak podporujete jejich zdravý citový vývoj," říká autorka výzkumu Caroline Roben.

Autor: Veronika Iblová

Síla myšlenky a náhody
Deset tipů proti rakovině

Další články

Propichování ušních boltců u dětí
Kojenec

Propichování ušních boltců u dětí

19.02.2013

Na propichování uší nebo nastřelování náušnic holčičkám-miminkům mají maminky i lidé z jejich okolí různé názory. Někteří je považují za samozřejmost a za neškodnou, jen mírně bole ...