Deformace čelisti - strana 1

Deformací se rozumí změna tvaru. V tomto případě se jedná o změnu tvaru čelisti.

Deformace tvaru čelisti mohou způsobit úrazy, nádorová onemocnění v oblasti čelisti, rozštěpy, nevhodně zvolený materiál pro miminka - dudlíky, kousátka.

Při výběru dudlíku by se měl klást důraz na to, jakého je tvaru a z jakého materiálu je vyroben. Měkké materiály brání deformaci čelistí a měkkého patra miminka, které jsou v tomto období ve vývoji.

Gorlinův syndrom

Vzácné, geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje nekontrolovatelnou tvorbu kožních nádorů - bazaliomů. Tyto nezhoubné nádory se velmi často objevují v oblasti dolní čelisti, a tu následně deformují včetně zubů. Lidé s tímto onemocněním mají sklony k tvorbě zhoubných nádorů.

Celkem článků 0