Domácí násilí - strana 1

Domácí násilí je jakýkoli typ týrání rodinným příslušníkem.

Domácí násilí je projev psychického, fyzického nebo sexuálního útlaku. Má určité znaky, které při posuzování toho, zda se jedná o domácí násilí, hrají klíčovou roli. Jsou to častá frekvence, eskalace, jasné rozdělení rolí a neveřejnost. Jsou-li naplněny všechny čtyři znaky, jedná se o domácí násilí.

Vývoj domácího násilí

Domácí násilí bývá dlouhodobějšího charakteru. Vše může začít nevinnými urážkami a později vystupňovat až k fyzickému napadání. Psychicky se může domácí násilí projevovat jako urážky, zastrašování, omezování samostatnosti, ponižování, vyhrožování, vydírání a rovněž izolace od přátel a příbuzných.

Rozdělení rolí při domácím násilí

U domácího násilí jsou jasně rozdělené role – oběť a násilná osoba – a nedochází k jejich střídání. Nejedná se tedy o vzájemné hádky a spory. K domácímu násilí dochází stranou od veřejného života a společenské kontroly, za zavřenými dveřmi domu.

Napadená osoba se vždy může obrátit na policii České republiky. 1.1. 2009 byl nově upraven zákon č. 273/2008 Sb., který umožňuje vykázat násilníka z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí na dobu 10 dnů. Policie současně poskytuje ohrožené osobě personální a teritoriální ochranu.

Domácí násilí
Domácí násilí

Domácí násilí

15.02.2011

Domácí násilí, tedy násilí mezi členy rodiny žijícími ve společné domácnosti, patří k velmi rozšířeným a bohužel i těžko řešitelným. Patří sem týrání fyzické, psychické i sexuální, ...

Násilí na seniorech
Domácí násilí

Násilí na seniorech

21.04.2010

Zanedbávání a týrání seniorů se vyskytuje převážně jako jeden z projevů domácího násilí uvnitř rodin. Užívají se zde i termíny „elder abuse“ či „elder abuse and neglect“. Ačkoliv n ...

Celkem článků 3