Domácí násilí

Násilí na seniorech

Michaela Holá
21.04.2010

Zanedbávání a týrání seniorů se vyskytuje převážně jako jeden z projevů domácího násilí uvnitř rodin. Užívají se zde i termíny „elder abuse“ či „elder abuse and neglect“. Ačkoliv násilí páchané na dětech je i dnes diskutovanějším tématem než špatné zacházení se seniory, i tato problematika není nikterak raritní a zaslouží si v očích veřejnosti své místo.

Může nabývat různých forem. Obvykle se odehrává v domácím prostředí a pachateli jsou nejčastěji blízcí příbuzní, popř. osoby, s nimiž jedinec žije ve společné domácnosti. Mezi jeho formy lze uvést tělesné týrání, citové a psychické týrání, sexuální obtěžování a zneužívání, finanční a materiální zneužívání, systémové týrání (druhotné ponižování), zanedbání péče, zanedbání péče o sebe sama, tzv. self neglect a nevhodné jednání (mistreatment). Násilí jsou vystaveni zejména slabší, závislí a znevýhodnění jedinci. Problém se týká nejčastěji žen.

Faktory zvyšující ohrožení seniora špatným zacházením:

  • celkově špatný zdravotní stav
  • poruchy kognitivních a komunikačních funkcí
  • ztrátu soběstačnosti
  • sociální izolaci
  • soužití s agresorem a závislost na něm

Charakteristickým rysem násilí je jeho opakování a dlouhodobé trvání, při němž zaujímají jeho aktéři neměnné postavení. V případech, kdy je obětí domácího násilí starý člověk, nastává velký problém - nejen legislativní, ale také etický a morální. Složitost spočívá v rozpoznání případu a včasném počátku řešení problému.

Rovněž je problém v tom, aby si člověk vůbec uvědomil, že je svým okolím poškozován. Stěží a velmi nerad si starý člověk přizná, že mu ubližuje např. člen jeho vlastní rodiny. Oběti mají navíc vždy pocit, že jsou za jednání agresora nějakým způsobem zodpovědné a že si ho ve své podstatě „zasloužily".

Při snaze řešit tyto případy je nezbytná všímavost lidí z okolí jedince a také např. zdravotníků, lékařů či jiných lidí, kteří se seniorem přichází do styku (pečovatelé, asistenti atd.).

Pro pomoc lidem, na nichž je násilí pácháno, existují v naší republice intervenční centra, kde se řeší právě problematika domácího násilí, a fungují telefonní linky pomoci.

 

Máte ve své péči staršího člověka? Kolik úsilí vás stojí o něj adekvátně pečovat? Setkali jste se s problematikou špatného zacházení se seniory - ať již v domácí či ústavní péči?

Autor: Michaela Holá

Dětské zlozvyky
Cirhóza aneb „tvrdnutí“ jater

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...