Domácí násilí

Obtížné řešení domácího násilí

Michaela Holá
22.05.2009

Domácí násilí bývá skryto očím veřejnosti, a i to je důvodem, proč jen jejich část se dostane na povrch a je opravdu řešena tak, jak má. Mezi základní znaky patří opakovanost děje a jeho dlouhodobost. Dochází ke stupňování od počátečních urážek až k fyzickým útokům a je zde patrné jasné rozdělení rolí na agresora a oběť.

Mylným přesvědčením by bylo, že agresoři jsou již na první pohled nějak nápadní. Násilí probíhá výlučně doma, naopak na veřejnosti tito lidé často působí jako příjemní a nekonfliktní. Násilí může probíhat v rovině psychické, fyzické, sociální, sexuální, dále jako ekonomické zneužívání a velmi častou je kombinace uvedených způsobů.

Mezi uvedené formy patří:

o       psychické násilí: zastrašování, kontrola činů oběti, vyhrožování, vydírání, zesměšňování, nadávky

o       fyzické násilí: jakékoliv útoky, údery kopání, facky

o       sociální násilí: izolovanost, neustálé doprovody

o       ekonomické zneužívání: vynucování přepsání majetku na agresora, zamezení přístupu k financím

o       sexuální násilí: zneužívání, donucení k odmítaným praktikám

Práce s týranými osobami je velmi svízelná. Je známou skutečností, že i když ženu bije manžel, ona se velmi dlouho rozmýšlí, zda to má nějak řešit a mnohdy útrapy snáší hodně dlouho. Je to jakýsi začarovaný kruh. Nejprve se začínají objevovat nadávky a výčitky ze strany agresora, které se stále stupňují. Po určitém výbuchu zlosti dochází na čas ke zklidnění. Oběť se dočká omluvy a slibů, že se to nebude již víckrát opakovat a někdy je navedena na myšlenky, že si vše vlastně způsobila svým chováním sama. Klid však nevydrží dlouho a opět se roztáčí koloběh znova. Agresor vytýká i naprosté maličkosti a velmi snadno dojde k výbuchům zlosti.

Oběti jsou ve většině případů ženy a ač se to na první pohled může zdát nelogické, velmi dlouho setrvávají v domácnosti i s takovýmto partnerem. Mezi důvody, které je nutí k tomu, aby od partnera neodešly, může patřit ekonomická závislost na manželovi, pocit, že vlastně nemají, kam odejít a strach z budoucnosti. Může se jednat také o vědomí nedostatečné legislativní úpravy celé situace a vliv může mít též tradiční obraz o roli ženy, který je ve společnosti zakořeněný. Běžnou je domněnka, že za nefunkčnost rodiny je zodpovědná žena, která má ve prospěch rodiny potlačovat i své vlastní potřeby.

Jak v těchto případech postupovat konkrétně? Oběť domácího násilí se může obrátit např. na intervenční centra, linky důvěry, poradny či azylové domy. Pokud hrozí akutní nebezpečí, nejvhodnější je zavolat přímo záchrannou lékařskou službu či policii. Oběť by měla dostat praktickou i duševní podporu, kterou v této situaci jinak postrádá. Je třeba dovést je ke správnému přesvědčení, že za týrání nejsou zodpovědné a není to jejich vina. Důležité je poskytnutí informací o možnostech pomoci a taktéž právní poradenství. Může trvat poměrně dlouho, než oběť partnera opustí a pomoc by neměla být podmiňována tímto. Oběť musí vědět, že pomoc se jí dostane, ať již v domácnosti setrvá či nikoliv.

Důležité je informovat oběť o možnostech bezpečnostních opatřeních a proto se vypracovává tzv. bezpečnostní plán. Ten zahrnuje např. vytvoření si vlastní podpůrné sítě mezi rodinnými příslušníky a přáteli, domluvení znamení se sousedy či přáteli, kterým jim dáte najevo, že jste v nebezpečí, či nachystání pohotovostní tašky s nutnými věcmi pro případ nutnosti rychlého odchodu z domu. Důležité je myslet též na ochranu dětí. Pokud je to jen trochu možné, snažte se, aby v případě odchodu byly u vás a minimalizujte nebezpečí, které jim hrozí. V případě, že u vás dochází k domácímu násilí, tedy naplnění některého z  trestních činů, můžete podat na pachatele domácího násilí trestní oznámení. Rozhodně se snažte vyhledat podporu a celou situaci řešit, pokud ji vzdáte a označíte za neřešitelnou, bude vše postupem času jen horší.

Máte nějaké zkušenosti s domácím násilím vy? Uměli byste poradit?

Autor: Michaela Holá

Když vás práce zcela pohltí…
Deflatulencia - Seriál o nemocech a lécích 12. díl

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Silymarin - Seriál o nemocech a lécích 11. díl
Vyšetření a léky

Silymarin - Seriál o nemocech a lécích 11. díl

14.06.2009

Skupina léků označovaná jako hepatoprotektiva je poměrně široká a různorodá. Jejích úkol je zlepšovat činnost jater, zvyšovat jejich regenerační schopnost a odolnost proti různým ...