Epilepsie

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku. Znáte příčiny a léčbu této nemoci?

Epilepsie je vyvolána abnormální elektrickou aktivitou v buňkách mozku, kdy je zasažen buď celý mozek nebo jen jeho část. Rozlišujeme 3 formy epilepsie.

Symptomatická epilepsie - vzniká po úrazech hlavy, nádoru na mozku, po mozkové mrtvici nebo prodělané infekci. Tato forma epilepsie může člověka postihnout v jakémkoliv věku.

Idiopatická epilepsie - je podmíněna dědičnými vlohami a projevuje se nejpozději do 20. roku věku.

Kryptogenní epilepsie - u té nebyly přesné příčiny vzniku definovány.

Epilepsie není životu nebezpečná. Nebezpečným se stává až záchvat, který trvá déle než 30 minut, nebo se opakuje v krátkých intervalech. V takovém případě může dojít k poškození mozku.

Diagnóza epilepsie
Epilepsie

Diagnóza epilepsie

12.03.2010

Někdo již s epilepsií může mít své zkušenosti, pro někoho se jedná jen o pojem nahánějící strach. Pokud si vyslechneme tuto diagnózu třeba v případě našich dětí, můžete to v nás pr ...

Epilepsie
Epilepsie

Epilepsie

05.09.2008

Epilepsie patří mezi nejčastější onemocnění centrálního nervového systému dětí a dospělých. Jedná se o onemocnění s mozkovými křečovými stavy, které vede až k mozkovému koma. Podkl ...

Celkem článků 6