zdroj: pixabay.com
Epilepsie

Vyzrají lékaři nad epilepsií?

Veronika Tůmová
12.09.2016

Epilepsie je neurologické onemocnění, které je charakterizované opakovaným výskytem epileptických záchvatů. K diagnostikování onemocnění obvykle dochází při výskytu dvou a více těchto záchvatů, kdy je již vážný důvod k podezření. Lékaři nyní znají více než sto druhů epilepsie.

Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější. Nejrizikovějším obdobím je první rok života a pak období stáří.

Česká epileptologie má světovou úroveň, lidem však stále chybí informovanost

Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku.

Podle prof. Brázdila z neurologické kliniky U sv. Anny v Brně je nyní medicínská péče o pacienty s epilepsií na daleko vyšší úrovni než např. před padesáti lety, stále je však mnoho pacientů, kterým léky nepomůžou.

Jediným východiskem je tak pro ně operace. O této možnosti se však buď nedozví, nebo se bojí nákladů (srovnatelných s náklady na běžnou zdravotní péči epileptika), či ji z nějakého jiného důvodu zavrhují.

Obecné shrnutí novinek v oblasti léčebných postupů u epilepsie

Novinky se pohybují v několika osách - ve farmakologické, kde jsou stále vyvíjeny nové léky pro léčbu epilepsie. Existuje více než 15 typů léků a tím se zvyšuje i možnost jejich kombinování.

Novější léky s méně nežádoucími účinky se posunují do první linie léčby. Bude se rozvíjet farmakogenetika, čímž se posuneme dál v poznatcích o tom, kterému pacientu může který lék specificky pomoci, tvrdí Mudr.Tomáš Nežádal.

Postupně se zdokonalují přístroje pro předoperační vyšetření farmakorezistentních pacientů (silnější magnetické rezonance, funkční rezonance, pozitronová episní tomografie, video-EEG systémy pro zachycení záchvatů, magnetoencefalografie).

Zlepšuje se také předoperační a perioperační invazivní monitorace s upřesněním epileptického ložiska.

Evropský epileptologický kongres v Praze

Evropský epileptologický kongres v Praze proběhne od 11. do 15. září. Vědecké kapacity na epilepsii zde budou diskutovat o nové léčbě, která by do tuzemska měla přijít v příštím roce a čeští neurologové si od ní hodně slibují.

Poprvé se také na takovém fóru budou vést diskuze o společných mezinárodních výzkumných projektech v oblasti epilepsie. Dalším tématem budou moderní technologie používané při diagnostice a léčbě epilepsie.

Zdroj: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. (www.tyden.cz), TZ ČLPE (Česká liga proti epilepsii)

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Oleje a jejich význam v každodenním jídelníčku
Kouření - způsobuje deprese, nebo je tlumí?

Další články

Cystická fibróza
Cystická fibróza

Cystická fibróza

19.08.2016

Cystická fibróza je velmi vážné a i přes pokroky medicíny nevyléčitelné onemocnění. Navíc je poměrně časté, vyskytuje se v poměru 1:3000, a to převážně u bílé rasy. Onemocnění je z ...

Letní úrazy a poškození očí
Oči

Letní úrazy a poškození očí

17.08.2016

V létě vystavujeme svůj zrak mnohým rizikům, aniž o nich vůbec víme. Zrak ohrožuje slunce, vítr, sinice a dokonce i lidská moč obsažená ve vodě na koupalištích. Tím vším se oči stá ...

Oční vady u dětí - jak je rozpoznat?
Oči

Oční vady u dětí - jak je rozpoznat?

15.08.2016

Oční vada u dětí může být zřetelná na první pohled, ale může být také skrytá a pak trvá klidně i několik let, než ji odhalíme. U některých vad bohužel už tato zanedbaná doba nejde ...