Epilepsie

Epilepsie a její záchvaty

Milena Mocková
27.01.2012

Epilepsie, lidově nazývaná padoucnice, je onemocnění mozku, které vyvolává záchvaty. Epilepsie může být vrozená nebo sekundární. Vrozenou způsobují různé zásahy do vývoje plodu při nitroděložním vývoji a sekundární nejčastěji úrazy hlavy, infekční choroby, nádory a cévní onemocnění.

Epileptických záchvatů je mnoho druhů a jejich rozpoznání bývá velkým oříškem i pro odborného lékaře.

Grand mal - velký záchvat

Pouze jediný záchvat bez obtíží rozpozná každý z nás a to je tzv. velký záchvat známý jako grand mal. Při něm se postižený náhle zhroutí na zem, celé jeho tělo ztuhne, obvykle zmodrá v obličeji a chvíli nedýchá. Poté se dostaví křečovité záškuby všech končetin, postižený má pěnu u úst. Záchvat obvykle sám od sebe ustává během několika minut a po příhodě bývá člověk zmatený, ospalý. Tento druh záchvatu je nejznámější, přesto poměrně výjimečný.

Malé záchvaty

Mnohem častější jsou tzv. malé záchvaty. Jsou daleko méně nápadné a často unikají pozornosti okolí. Nemusí si jich všimnout ani člověk v bezprostřední blízkosti postiženého. Malý záchvat se projeví poruchou vědomí, zahledění před sebe, ztrátou kontaktu, neuvědomování si své činnosti, zmateností. Objevuje se nejčastěji v dětském věku.

Lékaři dělí epileptické záchvaty na generalizované a parciální podle toho, jakou část mozku záchvatová aktivita zasahuje. U generalizovaných záchvatů jsou postiženy obě mozkové polokoule, a tedy i obě poloviny těla. U parciálních záchvatů je zasažena pouze ohraničená část jedné mozkové polokoule a příznaky se projevují obvykle jen na jedné straně těla.

Generalizované záchvaty

Tyto záchvaty jsou provázeny různě dlouhou poruchou vědomí. Po odeznění si postižený na prodělaný záchvat nepamatuje. Sem patří záchvaty velké, tonické, atonické, myoklonické, absence.

  • Tonický záchvat – začíná jako velký záchvat, ale nenásledují žádné záškuby
  • Atonický záchvat – dochází při něm k náhlé ztrátě svalového napětí s následným pádem k zemi
  • Myoklonický záchvat – projevuje se náhlým záškubem horních i dolních končetin
  • Absence - jde o krátkou ztrátu vědomí, která se může opakovat mnohokrát denně. Jediným příznakem může být, že postižený zrychleně mrká nebo vyvrací oči v sloup

Parciální záchvaty

Tyto záchvaty se dále dělí na simplexní a komplexní, dle toho, zda dojde ke ztrátě vědomí.

  • Simplexní záchvat – může probíhat jako záškuby jen některé části těla (tváře, rukou) nebo svalů jen jedné poloviny těla, ale také postižený může prožívat emoce (strach, smutek, hněv, zlost), cítit bolest břicha, cítit abnormální vjemy neodpovídající skutečnosti (chutě, vůně, zápach)
  • Komplexní záchvat – postižený s tímto záchvatem je jakoby v zasněném stavu. Obvykle není při vědomí a nereaguje na výzvy, může provádět neobvyklou činnost (svlékání, grimasy, žvýkání na prázdno)

Epileptický záchvat může vyvolat nepravidelný denní režim, nedostatek odpočinku, alkohol, blikavé světlo (stroboskop), staré televize, počítačové monitory s nízkou obnovovací frekvencí.

Autor: Milena Mocková

Lupénka - psoriáza
Dudlík – máme se ho obávat?

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Lupénka - psoriáza
Lupénka

Lupénka - psoriáza

24.01.2012

Mezi nejčastější chronická kožní onemocnění patří lupénka a atopický ekzém. V obou případech se jedná o nemoc, která se dá léčit, ale nelze zcela vyléčit. Průběh těchto kožních pot ...