Nespavost - strana 1

Nespavost (neboli insomnie) je závažné onemocnění, které velmi ovlivňuje kvalitu života postiženého jedince a může vést i k dalším komplikacím.

Často se projevy nespavosti stanou spouštěcím mechanismem jiných psychických poruch.

Nespavost je možno rozdělit do čtyř skupin. Krátkodobá insomnie netrvá déle než čtyři týdny. Její příčinou bývá stres či psychické okolnosti z nějaké životní situace. Většinou odeznívá sama, ale je zde možnost recidivy. Dlouhodobá nespavost trvá déle než jeden měsíc a je třeba ji začít léčit. Primární nespavost vzniká bez návaznosti na jiné onemocnění a vyskytuje se u lidí nad 30 let. Sekundární vzniká jako příznak jiného onemocnění a je třeba léčit jak nespavost, tak onemocnění, které ji způsobilo.

Každý člověk může mít občas problém s usínáním. U skutečné nespavosti se objevují tyto příznaky: Usnutí se dostaví až po 30minutách (i déle) po ulehnutí, dochází k častému probouzení s neschopností opět usnout, spánek je nekvalitní a jedinec se během dne stále cítí ospalý.

Nespavost - jak zlepšit spánek
Nespavost

Nespavost - jak zlepšit spánek

09.02.2009

Nespavost je způsob, jakým tělo někdy říká, že něco není v pořádku. Nespavost může způsobit stres, příliš mnoho kofeinu, deprese, změna pracovní doby nebo bolesti způsobené zdravot ...

Celkem článků 4