Poruchy řeči - strana 1

Poruchy řeči mají různé příčiny, mohou se objevit v různém věku.

Pokud dítě okolo druhého roku nemá dostatečnou slovní zásobu, jeho řeč je špatně srozumitelná, hovoříme o opožděném vývoji řeči. Může se jednat o některou z následujících diagnóz:

  • dyslalie (patlavost) – porucha výslovnosti hlásek
  • vývojová dysfázie – narušeno vnímání stavby vět, ztížená schopnost naučit se komunikovat
  • balbuties (koktavost) – porucha plynulosti řeči
  • dysartie – poruchy artikulace, rytmu, intonace
  • breptavost - rychlé tempo řeči
  • poruchy hlasu
  • vada řeči při nervových a duševních poruchách
  • dyslexie (porucha psané a čtené řeči)
  • autismus
  • sluchové poruchy a vady

Nutno je též zmínit nepříznivý vliv těchto poruch na psychiku jedince. Ten může pociťovat snížené sebehodnocení a nechuť k navazování kontaktů. S nápravou vad je potřeba začít vhodně zvolenou logopedickou terapií co nejdříve.

Vývoj dětské řeči
Poruchy řeči

Vývoj dětské řeči

05.12.2012

Když se dítě narodí, tak křičí – není to proto, že by bylo nespokojené nebo stresované, je to pouhý reflex. Brzy (již zhruba po šestinedělí) je dětský křik citově zabarven, to znam ...

Celkem článků 2