Poruchy řeči

Vývoj dětské řeči

Jitka Suchánková
05.12.2012

Když se dítě narodí, tak křičí – není to proto, že by bylo nespokojené nebo stresované, je to pouhý reflex. Brzy (již zhruba po šestinedělí) je dětský křik citově zabarven, to znamená, že už si dítě dokáže po svém říci, když se mu něco nelíbí nebo když něco potřebuje. Jak se vlastně vyvíjí dětská řeč?

V dalších týdnech a měsících dochází ke žvatlaní slabik jako „ga“, „pa“, „koj“, „da“ apod. Lehce po půl roce už dítě reaguje svými zvukovými projevy na okolí. Okolo desátého měsíce začíná chápat význam slov. Zhruba od 1,5 roku dítě opakuje a od 2. roku se většinou již vyjadřuje v lehkých jednoduchých větách.

Před vstupem do školy by se dítě mělo zcela spontánně vyjadřovat, mělo by umět vyprávět pohádku nebo příběh, komunikovat s ostatními vrstevníky stejně jako s dospělými, a mělo by správně vyslovovat všechny hlásky.

Základ pro správný vývoj řeči

Základem pro správný vývoj řeči je dobrý sluch, zrak a jemná motorika, dále myšlení, paměť, pohotovost dítěte a koordinace pohybů. Vývoj řeči je složitý proces a nelze ho specifikovat pouze jedním faktorem.

Dětem je třeba v tomto vývoji hodně pomáhat a usnadňovat jim tento vývoj tím, že budeme rozvíjet všechny výše zmiňované aspekty pro zdárný vývoj řeči – a tady se dostáváme i mnohem dále, protože z předchozích řádků už vyplynulo, jak spolu souvisí různé vjemy a podněty. To znamená, že velmi důležitým prvkem pro to, aby se řeč vyvíjela tak, jak má, je prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, dostatek péče a zájmu.

Jestliže dítě nevyjadřuje mluvou většinu svých potřeb či radostí ani do konce třetího roku a nemá větší slovní zásobu než 30 slov, hovoříme o opožděném vývoji řeči. Dětem s opožděným vývojem řeči je nutno poskytnout logopedickou péči, která je vede k rozvoji mluvy. Logopedickou péči vyhledáváme také v případech řečových nedokonalostí a poruch, které je třeba odstranit a naučit dítě správné výslovnosti.

Poruchy řeči

Základní rozdělení poruch řeči je dané příčinou špatné mluvy:

  1. porucha řeči organická – jedná se o poruchu na mluvním aparátu, někdy se musí řešit malým operačním zákrokem
  2. porucha řeči funkční – jedná se o špatné prostředí, špatné mluvní vzory v rodině a okolí, ale i třeba duševní nemoc apod.

Nejčastější poruchy řeči

  • opožděný vývoj řeči nebo dokonce nemluvnost
  • vady výslovnosti – velice časté
  • breptavost až koktavost
  • huhňavost
  • neurotické poruchy řeči
  • centrální poruchy řeči

V každém případě je vždy nutno vyhledat odborníka – logopeda. Dostaneme se k němu na doporučení od obvodního dětského lékaře. Protože není samozřejmé, že dětský lékař vady řeči vnímá (dítě se může stydět v cizím prostředí vůbec mluvit), je velice důležitá informace rodičů o tomto problému. Logoped bude individuálním přístupem řešit daný problém, ale není všemocný. Logopedická péče vyžaduje také spolupráci s rodinou a nejbližším okolím dítěte.

Autor: Jitka Suchánková

Chůzí ke zdraví
Pořiďte si svou kyslíkovou barokomoru domů

Další články

Chůzí ke zdraví
Jak zhubnout

Chůzí ke zdraví

03.12.2012

Pokud se snažíte zhubnout a nevíte jak na to, zkuste chodit. Chůze je pro člověka nejpřirozenější pohyb a zároveň nejlepší způsob, jak začít se sportem od začátku. Nemusíte se to u ...

Mentální retardace
Demence

Mentální retardace

26.11.2012

Mentální retardace je desetkrát častější než mozková obrna, průměrně postihne zhruba 3 – 4 % populace. Znamená vážná omezení ve dvou nebo i více oblastech adaptivních schopností, k ...

Bydlíte zdravě?
Zdravé bydlení

Bydlíte zdravě?

22.11.2012

Dýcháme znečistěný vzduch, protože nemáme jinou možnost. Jíme neekologicky pěstované plodiny a neeticky zabíjená zvířata, protože na BIO nemáme peníze, nebo nevěříme tomu, že všech ...