Poruchy řeči

Breptavost a palatolalie

Lucie Regenermelová
09.11.2011

Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti psychické ani komunikační potíže, přestože některé projevy breptavosti jsou koktavosti podobné.

Série textů o vadách řeči pokračuje 6. článkem. Postupně jsme psali o těchto řečových poruchách:

Dnes přinášíme charakteristiku běžné dětské řečové poruchy - breptavosti a specifické poruchy řeči, jejíž příčinou je rozštěp patra - palatolalie.

Breptavost

Řeč je enormně rychlá, artikulace nedbalá, často dítěti z těchto důvodů není rozumět. Mnohdy děti v předškolním věku napodobují mluvní vzor překotné řeči rodičů nebo sourozenců. Jestliže je zrychlení tempa řeči výrazné a dítě ho nezvládá, mohou se objevit projevy podobné jako u koktavosti:

 • opakování první slabiky ve slově, popř. celá slova
 • vytváření tlaku na první hlásky slov (P, B, K)

U těchto dětí se neprojevují obavy z reakce okolí na jejich nápadně přerušovaný řečový projev.

Logopedická péče se zde zaměřuje na nácvik vnímání a zpomalování řečového tempa a na pečlivou artikulaci.

Projevy breptavosti

 • zrychlené tempo řeči, řeč se stává nesrozumitelnou
 • hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny
 • artikulace je setřelá
 • změny v pohybech a celkovém chování
 • pohyby jsou rychlé, zbrklé až překotné

Léčba špatné mluvy

Nacvičuje se zpomalení tempa řeči, rytmizace, vhodná jsou i relaxační cvičení.

Vady řeči lze léčit v podstatě v každém věku, ale mnohdy je úspěšnost u dospělých dokonce větší než u dětí. Dospělý je k léčení a cvičení zpravidla lépe motivovaný, protože ví a chápe, že to dělá "jen" pro sebe.

Je třeba si také uvědomit, že vady řeči významně zasahují do života člověka, a to ve všech sociálních oblastech. Nejde tedy o banální problém, nad kterým se stačí pousmát.

Pokud vás tedy trápí třeba jen vyslovování sykavek nebo tzv. ráčkování, neváhejte a za odborníkem zajděte. I v dospělém věku máte velkou šanci na úspěch.

Palatolalie

Palatolalie je vada řeči, která provází rozštěp patra. Je to vrozená vada, při které je trvale otevřen průchod z dutiny ústní do dutiny nosní (nefunkční patrohltanový závěr).

Projevy palatolalie

 • je postiženo polykání, správné dýchání
 • při řeči rezonuje vzduch v nosní dutině, zvuk je deformovaný – huhňavý, je to tzv. otevřená huhňavost (postiženy jsou všechny souhlásky kromě nosovek – m, n)
 • menší síla vydechovaného vzduchu také brání výraznějšímu vyslovování některých hlásek (např. p, b, t, d), vzduch uniká nosem
 • vada se projevuje i nedostatečnou koordinací činnosti artikulačních orgánů, jazyk bývá příliš posunut dozadu a nahoru ve snaze pomoci uzavření nosní dutiny – toto je třeba péčí odstraňovat

Odstranění palatolalie

Hlavní podíl na zlepšování stavu mají chirurgické zákroky, pro zdárný vývoj řeči je však nezbytná i logopedická péče.

Při stejné vadě může být stav řeči velmi rozdílný. Nápravnou péčí je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků. Defekt nemá nic společného s rozumovým vývojem.

 

V dalším článku si rozepíšeme další řečové vady: mutismus a afázii.

Autor: Lucie Regenermelová

Zelená vdova
Živá lékárnička: Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Zelená vdova
Partnerské vztahy

Zelená vdova

19.11.2011

Zelená vdova je relativně nový pojem, který není ještě mezi lidmi známý. V dnešním článku si proto povíme, pro koho se toto označení používá, a poradíme, jak se vyhnout problémům v ...

Mužské nemoci II.
Mužské choroby

Mužské nemoci II.

V první části článku o mužských chorobách jsme popsali onemocnění související s pohlavními orgány. V dnešním pokračování si představíme další potíže spojené s pohlavním ústrojím, a ...

Ječné a vlčí zrno
Ječné zrno

Ječné a vlčí zrno

Ječné zrno je nejčastější onemocnění očního víčka. Na horním či dolním víčku se objevuje bolestivá bulka, která vzniká následkem ucpání některé z povrchových žlázek víčka. Toto ucp ...