Výsledky hledání:

dutiny

 • Encyklopedie

  physalides

  um, f. (ř. fysalis měchýř) velké nezralé buňky, jejichž dutiny jsou vyplněny tekutinou
 • Encyklopedie

  physocephalus

  i, m. (ř. fysa vzduch, ř. kefale hlava) fyzocefalus, nahromadění vzduchu pod okosticí v lebečních kostech nebo v měkkých pokrývkách lebečních. Physocephalus frontalis fyzocefalus frontální, čelní, vznikající z porušení dutiny čelní kosti. Physocephalus occipitalis, supramastoideus fyzocefalus okcipitální, nad soscovitým výběžkem, vznikající z rozšířených sklípků soscovitého výběžku
 • Encyklopedie

  pleuracentesis

  pleurocentesis, is, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. kentesis píchnutí) pleuracentéza, pleurocentéza, nabodnutí pohrudniční dutiny
 • Encyklopedie

  pleuroclysis

  is, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. klysis od klyzein výplach) pleuroklyze, výplach pohrudniční dutiny
 • Encyklopedie

  pleurographia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. grafein psát) pleurografie, rentgenové znázornění pohrudniční dutiny (skiagrafie pleury)
 • Encyklopedie

  pleuroscopia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. skopein pozorovat) pleuroskopie, vyšetřování dutiny pohrudniční zrakem pomocí zvláštního přístroje
 • Encyklopedie

  pneum(at)ocephalus

  i, m.) traumaticus (ř. pneuma-pneumatos vzduch, ř. kefale hlava) pneum(at)ocefalus traumatický, proniknutí vzduchu pod mozkové obaly nebo do komorového systému mozku, proniknutí vzduchu do lebeční dutiny
 • Encyklopedie

  pneumoperitonaeum

  i, n. (ř. pneuma vzduch, peritonaeum pobřišnice) pneumoperitoneum, insuflace vzduchu do peritoneální dutiny z diagnostických důvodů; přítomnost volného vzduchu v břišní dutině jako patologický nález (např. po perforaci peptického vředu)
 • Encyklopedie

  polycystosis

  is, f.) pancreatis congenita (ř. polys mnohý, ř. kystis dutina) polycystóza pankreatu vrozená, přeměna velké části slinivky břišní v drobné dutiny (cysty). Polycystosis renis polycystóza ledviny, polycystické ledviny, zvětšené ledviny přeměněné v útvary hroznovitého vzhledu s mnohočetnými cystami
 • Encyklopedie

  prominentia

  ae, f. (l. prominere vyčnívat) prominence, výčnělek, vyvýšenina, vystupující část nějakého orgánu (např. kosti). Prominentia canalis (nervi) facialis vyvýšenina kanálu lícního nervu. Prominentia laryngea ohryzek. Prominentia styloidea vyklenutí do středoušní dutiny způsobené bodcovitým výběžkem
Celkem záznamů: 277Zdravě.cz na Facebooku