Výsledky hledání:

dutiny

 • Encyklopedie

  perisinusitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, l. sinus dutina, splav) perisinusitida, zánět tkáně v okolí dutiny, žilních splavů
 • Encyklopedie

  peritonaeoclysis

  is, f. ( peritonaeum pobřišnice, ř. klysis výplach) peritoneoklyze, výplach břišní dutiny
 • Encyklopedie

  pharyngorhinoscopia

  ae, f. (ř. farynx hltan, ř. rhis-rhinos nos, ř. skopein pozorovat) faryngorinoskopie, vyšetřování nosohltanu a zadní části nosní dutiny pomocí zvláštního přístroje - rinoskopu (rhinoscopia posterior)
 • Encyklopedie

  physalides

  um, f. (ř. fysalis měchýř) velké nezralé buňky, jejichž dutiny jsou vyplněny tekutinou
 • Encyklopedie

  physocephalus

  i, m. (ř. fysa vzduch, ř. kefale hlava) fyzocefalus, nahromadění vzduchu pod okosticí v lebečních kostech nebo v měkkých pokrývkách lebečních. Physocephalus frontalis fyzocefalus frontální, čelní, vznikající z porušení dutiny čelní kosti. Physocephalus occipitalis, supramastoideus fyzocefalus okcipitální, nad soscovitým výběžkem, vznikající z rozšířených sklípků soscovitého výběžku
 • Encyklopedie

  pleuracentesis

  pleurocentesis, is, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. kentesis píchnutí) pleuracentéza, pleurocentéza, nabodnutí pohrudniční dutiny
 • Encyklopedie

  pleuroclysis

  is, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. klysis od klyzein výplach) pleuroklyze, výplach pohrudniční dutiny
 • Encyklopedie

  pleurographia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. grafein psát) pleurografie, rentgenové znázornění pohrudniční dutiny (skiagrafie pleury)
 • Encyklopedie

  pleuroscopia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. skopein pozorovat) pleuroskopie, vyšetřování dutiny pohrudniční zrakem pomocí zvláštního přístroje
 • Encyklopedie

  pneum(at)ocephalus

  i, m.) traumaticus (ř. pneuma-pneumatos vzduch, ř. kefale hlava) pneum(at)ocefalus traumatický, proniknutí vzduchu pod mozkové obaly nebo do komorového systému mozku, proniknutí vzduchu do lebeční dutiny
Celkem záznamů: 280Zdravě.cz na Facebooku