Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastroperitonitis

  itidis, f. (ř. gaster žaludek, peritonaeum pobřišnice) gastroperitonitida, současný zánět žaludku a pobřišnice
 • Encyklopedie

  gastropexis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. pexis upevnění) gastropexe, chirurgické upevnění skleslého žaludku fixací na břišní stěnu
 • Encyklopedie

  gastrophrenicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. fren bránice) gastrofrenický, týkající se žaludku a bránice
 • Encyklopedie

  gastroplastica

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroplastika, plastická operace žaludku
 • Encyklopedie

  gastroplegia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. plege rána) gastroplegie, ochrnutí žaludku, oslabení napětí žaludečního svalstva spojené s rozšířením žaludku
 • Encyklopedie

  gastroplicatio

  onis, f. (ř. gaster žaludek, l. plicare otáčet) gastroplikace, plastická operace žaludku, jejímž cílem je zmenšit objem žaludku (např. u hyperalimentační obezity)
 • Encyklopedie

  gastroptosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. ptosis klesnutí) gastroptóza, pokles žaludku při zeslabení závěsného aparátu
 • Encyklopedie

  gastropulmonalis

  e (ř. gaster žaludek, l. pulmo plíce) gastropulmonální, týkající se žaludku a plic
 • Encyklopedie

  gastropylorectomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. pyloros vrátník, ř. ektome vynětí) gastropylorektomie, chirurgické odnětí oblasti žaludečního pyloru
 • Encyklopedie

  gastrorrhagia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhagia od rhegnynai prasknout) gastroragie, krvácení do nitra žaludku (při vředové chorobě, rakovině apod.)
Celkem záznamů: 270Zdravě.cz na Facebooku