Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastropulmonalis

  e (ř. gaster žaludek, l. pulmo plíce) gastropulmonální, týkající se žaludku a plic
 • Encyklopedie

  gastropylorectomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. pyloros vrátník, ř. ektome vynětí) gastropylorektomie, chirurgické odnětí oblasti žaludečního pyloru
 • Encyklopedie

  gastrorrhagia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhagia od rhegnynai prasknout) gastroragie, krvácení do nitra žaludku (při vředové chorobě, rakovině apod.)
 • Encyklopedie

  gastrorrhaphia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhafe šev) gastrorafie, sešití žaludku, žaludeční steh (při žaludečních operacích)
 • Encyklopedie

  gastrorrhexis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhexis natržení) gastrorexe, protržení stěny žaludku
 • Encyklopedie

  gastroscopia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. skopein pozorovat) gastroskopie (fibroskopie žaludku), optické vyšetření žaludku pomocí gastroskopu (fibroskopu)
 • Encyklopedie

  gastroschisis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. schizein štípat) gastroschiza, vrozený rozštěp přední žaludeční (břišní) stěny
 • Encyklopedie

  gastrospasmus

  i, m. (ř. gaster žaludek, ř. spasmos křeč) gastrospazmus, křečový stah žaludku nebo jeho části, stažení svaloviny žaludečních stěn
 • Encyklopedie

  gastrosplenicus

  a, um (ř. gaster žaludek, ř. splen slezina) gastrosplenický, týkající se žaludku a sleziny
 • Encyklopedie

  gastrostenosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. stenosis zúžení) gastrostenóza, zúžení dutiny žaludku (nejčastěji v oblasti žaludečního pyloru) omezující jeho průchodnost
Celkem záznamů: 273Zdravě.cz na Facebooku