Výsledky hledání:

žaludek

 • Encyklopedie

  gastroplastica

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroplastika, plastická operace žaludku
 • Encyklopedie

  gastroplegia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. plege rána) gastroplegie, ochrnutí žaludku, oslabení napětí žaludečního svalstva spojené s rozšířením žaludku
 • Encyklopedie

  gastroplicatio

  onis, f. (ř. gaster žaludek, l. plicare otáčet) gastroplikace, plastická operace žaludku, jejímž cílem je zmenšit objem žaludku (např. u hyperalimentační obezity)
 • Encyklopedie

  gastroptosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. ptosis klesnutí) gastroptóza, pokles žaludku při zeslabení závěsného aparátu
 • Encyklopedie

  gastropulmonalis

  e (ř. gaster žaludek, l. pulmo plíce) gastropulmonální, týkající se žaludku a plic
 • Encyklopedie

  gastropylorectomia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. pyloros vrátník, ř. ektome vynětí) gastropylorektomie, chirurgické odnětí oblasti žaludečního pyloru
 • Encyklopedie

  gastrorrhagia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhagia od rhegnynai prasknout) gastroragie, krvácení do nitra žaludku (při vředové chorobě, rakovině apod.)
 • Encyklopedie

  gastrorrhaphia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhafe šev) gastrorafie, sešití žaludku, žaludeční steh (při žaludečních operacích)
 • Encyklopedie

  gastrorrhexis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. rhexis natržení) gastrorexe, protržení stěny žaludku
 • Encyklopedie

  gastroscopia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. skopein pozorovat) gastroskopie (fibroskopie žaludku), optické vyšetření žaludku pomocí gastroskopu (fibroskopu)
Celkem záznamů: 277Zdravě.cz na Facebooku