Výsledky hledání:

žebra

 • Encyklopedie

  costotomum

  i, n. (l. costa žebro, ř. tome řez, ř. temnein řezat) kostotom, chirurgický nástroj k protětí žebra
 • Encyklopedie

  costotransversectomia

  ae, f. (l. costa žebro, l. transversus příčný, ř. ektome výnětí) kostotransverzektomie, chirurgické vynětí příčného obratlového výběžku a části žebra
 • Encyklopedie

  costoxiphoideus

  a, um (l. costa žebro, processus xiphoideus výběžek mečovitý) kostoxifoidní, týkající se žebra a mečovitého výběžku
 • Encyklopedie

  phrenicocostalis

  e (ř. fren bránice, l. costa žebro) frenikokostální, týkající se bránice a žebra
 • Encyklopedie

  pneumothorax

  cis, m. (ř. pneuma vzduch, ř. thorax hruď) pneumotorax, plynatost hrudní, vzduch v pleurální dutině. Pneumothorax apertus pneumotorax otevřený, pohrudniční dutina je trvale spojena s atmosférickým vzduchem. Pneumothorax arteficialis pneumotorax umělý, při torakoskopii z diagnostických, řidčeji léčebných důvodů, ojediněle následkem žilní kanylace. Pneumothorax clausus pneumotorax uzavřený, dutina není trvale spojena s atmosférickým vzduchem, komunikace se spontánně uzavře a vzduch se vstřebá. Pneumothorax curativus pneumotorax léčebný, umělý, za účelem dočasného vyřazení plíce z dýchání, např. při tbc. Pneumothorax partialis pneumotorax parciální, částečný, jen v omezeném úseku pohrudniční dutiny (jsou-li přítomny pohrudniční srůsty). Pneumothorax spontaneus pneumotorax spontánní, samovolný, vzniklý u osob s různými onemocněními plic. Pneumothorax traumaticus pneumotorax traumatický, vzniklý při otevřeném poranění, při tupém zranění hrudníku a průdušnice, při fraktuře žebra (zavřené poranění); objevuje se i při některých lékařských výkonech. Pneumothorax valvularis pneumotorax záklopkový, ventilový, tenzní; pneumotorax, kdy při nádechu se dostává vzduch do pohrudniční dutiny patologickým otvorem a při výdechu se tento otvor uzavírá, takže v pohrudniční dutině se neustále zvyšuje tlak
 • Encyklopedie

  scapulocostalis

  e (l. scapula lopatka, l. costa žebro) týkající se lopatky a žebra
 • Encyklopedie

  vertebrocostalis

  e (l. vertebra obratel, l. costa žebro) vertebrokostální, týkající se obratle a žebra
 • Encyklopedie

  xiphocostalis

  e (ř. xifos meč, l. costa žebro) xifokostální, týkající se mečovitého výběžku a žebra
 • Encyklopedie

  Kapusta na bolest zubů

  Stačí vzít listy čerstvé kapusty a vyříznout z nich silná střední žebra. Zbylé části válečkem na nudle důkladně rozmačkejte a měkkou hmotu pak zabalte do plátýnka. To přitiskněte na tvář v místech bolesti. Zobrazit v encyklopedii
Celkem záznamů: 29
|< 123 >> >|Zdravě.cz na Facebooku