Výsledky hledání:

Obrna

 • Encyklopedie

  iridoplegia

  ae, f. (ř. iris-iridos duhovka, ř. plege rána) iridoplegie, obrna svěrače duhovky
 • Encyklopedie

  laloplegia

  ae, f. (ř. lalein žvatlat, ř. plege rána) laloplegie, obrna, ochrnutí svalstva umožňujícího tvořit řeč
 • Encyklopedie

  laryngoparalysis

  is, f. (ř. larynx hrtan, ř. paralysis ochrnutí) laryngoparalýza, obrna, ochrnutí svalstva hrtanu
 • Encyklopedie

  laryngoplegia

  ae, f. (ř. larynx hrtan, ř. plege rána) laryngoplegie, obrna, ochrnutí svalstva hrtanu
 • Encyklopedie

  metroparalysis

  is, f. (ř. metra děloha, ř. paralysis uvolnění, obrna) metroparalýza, ochrnutí svalstva dělohy
 • Encyklopedie

  myoplegia

  ae, f. (ř. mys-myos sval, ř. plege rána) myoplegie, svalová obrna
 • Encyklopedie

  ophthalmoplegia

  ae, f. (ř. ofthalmos oko, ř. plege rána) oftalmoplegie, obrna očních svalů. Ophthalmoplegia chronica progressiva oftalmoplegie vleklá, postupující. Ophthalmoplegia externa oftalmoplegie postihující jeden nebo ví-ce zevních okohybných svalů. Ophthalmoplegia interna oftalmoplegie postihující svaly duhovky a řasnatého tělíska, projevující se poruchou jejich hybnosti.
 • Encyklopedie

  paralysis

  is, f. (ř. para u, při, vedle, ř. lyein uvolňovat) paralýza, ochrnutí, obrna.
 • Encyklopedie

  paralyticus

  a, um (ř. paralysis obrna) postižený paralýzou, ochrnutý
 • Encyklopedie

  paraplegia

  ae, f. (ř. para u, při, vedle, na obou stranách, ř. plege rána) paraplegie, oboustranná obrna, úplné oboustranné ochrnutí dolních končetin. Paraplegia centralis, pyramidalis, spastica paraplegie centrální, po přerušení centrálního motoneuronu. Paraplegia functionalis, hysterica paraplegie funkční, hysterická, bez zjistitelného anatomického poškození ústředního nervstva. Paraplegia peripherica paraplegie periferní, obvodová, chabá, po přerušení periferního motoneuronu
Celkem záznamů: 55Zdravě.cz na Facebooku