Výsledky hledání:

Zánět nervu

 • Encyklopedie

  myeloneuritis

  itidis, f. (ř. myelos mícha, dřeň, ř. neuron nerv) myeloneuritida, zánět míchy a jednoho, případně i většího počtu obvodových nervů
 • Encyklopedie

  myoneuralis

  e (ř. mys-myos sval, ř. neuron nerv) myoneurální, nervosvalový, týkající se svalu a nervu
 • Encyklopedie

  neurapraxia

  ae, f. (ř. neuron nerv, ř. apraxia nečinnost) neurapraxie, nejlehčí, reverzibilní poškození nervů bez anatomických změn
 • Encyklopedie

  neuraxonum

  i, n. (ř. neuron nerv, ř. axon osa) neuraxon, osové vlákno nervu, jiný název pro axon
 • Encyklopedie

  neurectasia

  ae, neurectasis, is, f. (ř. neuron nerv, ř. ektasis rozšíření) neurektázie, natažení nervu
 • Encyklopedie

  neurectomia

  ae, f. (ř. neuron nerv, ř. ektome vynětí) neurektomie, operační vynětí nervu nebo jeho části
 • Encyklopedie

  neurexairesis

  is, i. (ř. neuron nerv, ř. exairein vykroutit) neurexairéza, vykroucení nervu
 • Encyklopedie

  neuroanastomosis

  is, f. (ř. neuron nerv, ř. anastomun otevřít) neuroanastomóza, operační spojení nervů
 • Encyklopedie

  neuroencephalomyelopathia

  ae, f. (ř. neuron nerv, ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha, ř. pathos nemoc) neuroencefalomyelopatie, onemocnění mozku, míchy a nervů
 • Encyklopedie

  neurofibra

  ae, f. (ř. neuron nerv, l. fibra vlákno) nervové vlákno. Neurofibrae associonales asociační nervová vlákna. Neurofibrae commissurales nervová vlákna spojovací. Neurofibrae praeganglionares vlákna přivádějící podněty do ganglia. Neurofibrae projectionales nervová vlákna projekční. Neurofibrae somaticae motorická a senzitivní vlákna periferních nervů
Celkem záznamů: 262Zdravě.cz na Facebooku