Výsledky hledání:

algos

 • Encyklopedie

  prosopalgia

  ae, f. (ř. prosopon obličej, ř. algos bolest) prozopalgie, bolest obličeje, bolest v krajině trojklaného nervu
 • Encyklopedie

  prostatalgia

  ae, f. ( prostata žláza předstojná, ř. algos bolest) prostatalgie, bolest žlázy předstojné
 • Encyklopedie

  pseudocausalgia

  ae, f. (ř. pseudes nepravý, ř. kausis pálení, ř. algos bolest) nepravá kauzalgie, palčivá bolest bez poškození periferního nervstva
 • Encyklopedie

  pseudoischialgia

  ae, f.) myalgica (ř. pseudes nepravý, l. nervus ischiadicus nerv kosti sedací, ř. algos bolest) pseudoischialgie, bolesti podobné zánětu sedacího nervu
 • Encyklopedie

  psychalgia

  ae, f. (ř. psyche duše, ř. algos bolest) psychalgie, bolestivost různých částí těla bez zjistitelných morfologických změn, neodpovídající průběhu nervů a jejich větvení
 • Encyklopedie

  psychroalgia

  ae, f. (ř. psychros chladný, ř. algos bolest) psychroalgie, pocit chladu se současným vnímáním bolesti
 • Encyklopedie

  pulpalgia

  ae, f. (l. pulpa dřeň, ř. algos bolest) pulpalgie, bolest zubní dřeně
 • Encyklopedie

  pyloralgia

  ae, f. (ř. pyloros vrátník, ř. algos bolest) pyloralgie, bolest vrátníku
 • Encyklopedie

  radiculalgia

  ae, f. (l. radicula kořínek, ř. algos bolest) radikulalgie, bolest míšních kořenů
 • Encyklopedie

  rectalgia

  ae, f. (l. rectum konečník, ř. algos bolest) rektalgie, bolest konečníku
Celkem záznamů: 185Zdravě.cz na Facebooku