Výsledky hledání:

chrupavka

 • Encyklopedie

  fibrocartilaginosus

  a, um (l. fibra vlákno, l. cartilago chrupavka) fibrokartilaginní, bohatý na vazivově chrupavčitou tkáň
 • Encyklopedie

  fibrochondroma

  tis, n. (l. fibra vlákno, ř. chondros chrupavka) fibrochondrom, nádor z vláknitého pojiva a chrupavčité tkáně
 • Encyklopedie

  fibromusculocartilagineus

  a, um (l. fibra vlákno, l. musculus sval, l. cartilago chrupavka) fibromuskulokartilaginní, týkající se vláknitého vaziva, svalu a chrupavky
 • Encyklopedie

  chondralgia

  ae, f. (ř. chondros chrupavka, ř. algos bolest) chondralgie, bolest chrupavky
 • Encyklopedie

  chondralis

  e (ř. chondros chrupavka) chrupavčitý, k chrupavce patřící
 • Encyklopedie

  chondrectomia

  ae, f. (ř. chondros chrupavka, ř. ektome vynětí) chondrektomie, chirurgické vynětí chrupavky
 • Encyklopedie

  chondrificatio

  onis, f. (ř. chondros chrupavka, ř. facere činit) chondrifikace, přeměna v chrupavčitou tkáň, zchrupavkovatění
 • Encyklopedie

  chondrinum

  i, n. (ř. chondros chrupavka) chondrin, látka bílkovinné povahy získaná z kolagenu chrupavky
 • Encyklopedie

  chondritis

  itidis, f. (ř. chondros chrupavka) chondritida, zánět chrupavky
 • Encyklopedie

  chondroadenoma

  tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. aden-adenos žláza) chondroadenom, smíšený nádor z chrupavčité a žlázové tkáně
Celkem záznamů: 133Zdravě.cz na Facebooku