Výsledky hledání:

dite

 • Encyklopedie

  lithokelyphopaedion

  i, n. (ř. lithos kámen, ř. kelyfos slupka, ř. paidion dítě) litokelyfopedion, "kamenný plod", ukládání vápenatých solí kolem odumřelého plodu a jeho obalů
 • Encyklopedie

  lithopaedion

  i, n. (ř. lithos kámen, ř. paidos dítě) litopedion, "zkamenělý plod", ukládání kalcia v odumřelém plodu, dystrofické zvápenatění plodu
 • Encyklopedie

  logopaedia

  ae, f. (ř. logos slovo, ř. paideia výchova, ř. pais-paidos dítě) logopedie, výchova k správné řeči, nauka o fyziologii dorozumívacího procesu a nápravě poruch vad řeči a výslovnosti
 • Encyklopedie

  misopaedia

  ae, f. (ř. misun nenávidět, ř. pais-paidos dítě) misopedie, nenávist, odpor k dětem
 • Encyklopedie

  osteopaedion

  i, n. (ř. osteon kost, ř. paidion dítě) osteopedion, prostoupení odumřelého plodu vápennými solemi (lithopaedion)
 • Encyklopedie

  paedatrophia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, atrophia nedostatek výživy) pedatrofie, těžké zhubnutí, velká podvýživa dítěte
 • Encyklopedie

  paediater

  tris, m. (ř. pais-paidos dítě, ř. iatros lékař) pediatr, odborný dětský lékař
 • Encyklopedie

  paediatria

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. iatreia léčení) pediatrie, dětské lékařství
 • Encyklopedie

  paedoaudiologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, l. audire slyšet) pedoaudiologie, odvětví audiologie zabývající se studiem sluchu u dětí
 • Encyklopedie

  paedodontia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. odus-odontos zub) pedodoncie, dětské zubní lékařství
Celkem záznamů: 497Zdravě.cz na Facebooku