Výsledky hledání:

kůže

 • Encyklopedie

  subcutis

  is, f. (l. sub pod, l. cutis kůže) podkoží, podkožní tkáň
 • Encyklopedie

  subdermalis

  e (l. sub pod, ř. derma kůže) subdermální, podkožní
 • Encyklopedie

  sudorikeratosis

  is, f. (l. sudor pot, ř. keras-keratos roh) sudorikeratóza, ztvrdnutí kůže v okolí potních vývodů
 • Encyklopedie

  syphilis

  idis, f. ( jméno pastevce v básni G. Fracastora, jenž byl potrestán touto nemocí - arab. sifl "světová nemoc") syfilida, příjice (lues venerea), nakažlivé pohlavní onemocnění vyvolané Treponema pallidum. Syphilis acquisita příjice získaná, vzniklá přenosem treponem z nemocného člověka do porušené kůže, sliznice. Syphilis condylomatosa projev příjice charakterizovaný plochými širokými papulami, pokrytými šedým, páchnoucím, rozbředlým povlakem. Syphilis congenita tarda syfilida pozdní, forma vrozené syfilidy s příznaky objevujícími se až v pozdějším věku (v pubertě) jako Hutchinsonovo trias: zkalení rohovky, hluchota a soudkovité zuby. Syphilis gummosa příjice charakterizovaná tvorbou uzlů v různých orgánech a na kůži s možností rozpadu a vznikem píštělí, z kterých vytéká žlutavá tekutina připomínající arabskou gumu. Syphilis papulocrustacea tvorba syfilitických pupenců, z kterých se při porušení povrchu vytvářejí stroupky. Syphilis papulosa, maculopapulosa příjice projevující se hnědočervenými papulami, na jejichž povrchu se mohou tvořit šupinky (syphilis papulosquamosa). Syphilis primaria první objevení se chorobného projevu příjice, primární afekt (ulcus durum). Syphilis secundaria druhé stadium příjice recentní, s velmi pestrými projevy kožními, slizničními i orgánovými, která může po zhojení přecházet v příjici sekundární latentní. Syphilis tertiaria třetí stadium příjice, organismus reaguje na přítomnost treponem granulačním zánětem postihujícím mimo vnitřní orgány centrální nervový systém, cévy, kosti, kůži; typickým projevem je gumma Syphilis insontium syfilida nevinných, nákaza vzniklá nepohlavní cestou. Syphilis maculosa projev sekundární příjice, výsev hnědavě růžových skvrnek hladkého povrchu na trupu, hrudníku, stehnech, obličeji.
 • Encyklopedie

  syphiloderma

  tis, n. ( syphilis příjice, ř. derma kůže) syfiloderma, kožní projevy příjice
 • Encyklopedie

  tatuatio

  onis, f. (polynés. tattau) tetování, vpichování barviva do kůže
 • Encyklopedie

  tinea

  ae, f. tinea, epidermofytie, plísňové onemocnění kůže. Tinea barbae zánětlivé onemocnění postihující vousatou část obličeje. Tinea capitis různě hluboké formy zánětlivých ložisek ve kštici s tvorbou puchýřků a stroupků. Tinea inguinalis zánětlivá ložiska až plochy, začervenalé, ostře ohraničené na vnitřních plochách stehen, hýždí. Tinea pedum zánětlivé plísňovité onemocnění nohy. Tinea unguium tinea nehtových plotének
 • Encyklopedie

  toxicodermatitis

  itidis, f. (ř. toxikon jed, ř. derma kůže) toxikodermatitida, zánětlivé kožní projevy vyvolané působením jedovatých látek
 • Encyklopedie

  toxidermia

  ae, f. (ř. toxikon jed, ř. derma kůže) toxidermie, kožní choroba vyvolaná jedovatými látkami
 • Encyklopedie

  transcutaneus

  a, um (l. trans přes, l. cutis kůže) transkutánní, přes kůži, kůží
Celkem záznamů: 379Zdravě.cz na Facebooku