Výsledky hledání:

moči

 • Encyklopedie

  antidiuretinum

  i, n. (ř. anti proti, ř. uron moč) antidiuretin, adiuretin (vazopresin), hormon tlumící nadměrné vylučování moči
 • Encyklopedie

  anuresis

  is, f., anuria, ae, f. (ř. alfa priv., ř. uron moč) anuréza, anurie, zástava tvorby a vylučování moči
 • Encyklopedie

  autourotherapia

  ae, f. (ř. autos sám, ř. uron moč, ř. therapeia léčení) autouroterapie, léčení nemoci injekcí vlastní moči
 • Encyklopedie

  azoturia

  ae, f. (fr. azote dusík - z ř. alfa priv., ř. zotikos k životu patřící, ř. uron moč) azoturie, vylučování dusíkatých látek močí
 • Encyklopedie

  bacilluria

  ae, f. (l. bacillus bacil, ř. uron moč) bacilurie, přítomnost bacilů v moči
 • Encyklopedie

  bacteriuria

  ae, f. (ř. bakterion tyčinka, ř. uron moč) bakteriurie, přítomnost baktérií v moči
 • Encyklopedie

  baruria

  ae, f. (ř. barys těžký, ř. uron moč) barurie, vylučování moči vysoké specifické hmotnosti
 • Encyklopedie

  bilirubinuria

  ae, f. ( bilirubinum žlučové barvivo, ř. uron moč) bilirubinurie, přítomnost bilirubinu v moči
 • Encyklopedie

  blennuria

  ae, f. (ř. blenna hlen, sliz, ř. uron moč) blenurie, přítomnost hlenu v moči
 • Encyklopedie

  calcauria

  ae, f. (l. calx vápno, ř. uron moč) kalkaurie, zvýšené vylučování vápenných solí močí
Celkem záznamů: 419Zdravě.cz na Facebooku