Výsledky hledání:

moči

 • Encyklopedie

  porphyria

  ae, f. (ř. porfyra mramorová látka) porfyrie, onemocnění charakterizované poruchou metabolismu porfyrinů. Porphyria cutanea tarda pozdní kožní porfyrie, kdy projevy jsou vyznačeny na kůži, často se současnou poruchou jaterní funkce. Porphyria erythropoetica porfyrie erytropoetická, vzácný typ onemocnění, kdy metabolická porucha je lokalizována do kostní dřeně (Güntherova choroba). Porphyria hepatica acuta akutní jaterní porfyrie, akutní intermitentní porfyrie, onemocnění projevující se břišními kolikami, nervovými poruchami, zvýšeným vylučováním kyseliny aminolevulové a porfobilinogenu močí
 • Encyklopedie

  porphyrinuria

  ae, f. ( porphyrinum porfyrin, ř. uron moč) porfyrinurie, přítomnost porfyrinů v moči
 • Encyklopedie

  procturia

  ae, f. (ř. proktos konečník, ř. uron moč) prokturie, odtékání moči do konečníku píštělí a její míšení se stolicí
 • Encyklopedie

  prostatismus

  i, m. ( prostata žláza předstojná) prostatismus, soubor příznaků zahrnující: obtížné močení, které se dostaví až po velkém úsilí, malý proud moči, častější močení v noci
 • Encyklopedie

  proteinuria

  ae, f. ( proteinum protein, ř. uron moč) proteinurie, vylučování bílkovin močí
 • Encyklopedie

  pyelostomia

  ae, f. (ř. pyelos pánvička, ř. stoma ústa) pyelostomie, chirurgické otevření pánvičky ledvinné k odvedení moči
 • Encyklopedie

  refluxus

  us, m. (refluxum, i, n.) (l. refluere téci zpět) reflux, zpětný tok, zpětné vyplavování, transport tekuté látky uvnitř dutého orgánu proti normálnímu směru toku. Refluxus vesicoureteralis reflux vezikoureterální, zpětný tok moči z močového měchýře do močovodu
 • Encyklopedie

  retentio

  onis, f. (l. retinere zadržet) retence, (chorobné) zadržení výměšků (např. moči) v těle; zástava, přidržení, kotvení (zubu). Retentio alvi zadržení stolice, neschopnost vyprázdnění střeva. Retentio dentis neprořezání zubu. Retentio testis zadržený, nedokonalý sestup varlat tříselným kanálem (kryptorchismus)
 • Encyklopedie

  saccharosuria

  ae, f. (ř. sakcharon cukr, ř. uron moč) sacharosurie, vylučování sacharózy močí
 • Encyklopedie

  sectio

  onis, f. (l. secare řezat) sekce, řez, dělení, část; pitva těla. Sectio abdominalis chirurgické otevření břicha. Sectio alta odstranění kamenů z močového měchýře řezem vedeným ve střední čáře pod pupkem a zajištění odtékání moči drénem břišní stěnou. Sectio anatomica pitva. Sectio caesarea řez císařský, otevření dělohy řezem a vybavení plodu. Sectio caesarea abdominalis císařský řez břišní stěnou. Sectio caesarea vaginalis císařský řez poševní cestou. Sectio cervicalis řez cervikální, tracheální, na průdušnici. Sectio extraperiton(a)ealis sekce extraperitoneální, mimopobřišnicová. Sectio in moribunda císařský řez na umírající rodičce. Sectio in mortua císařský řez na mrtvé rodičce. Sectio lateralis řez postranní, boční. Sectio legalis soudní pitva. Sectio parva (minor) císařský řez k odstranění nezralého plodu. Sectio perinealis profunda hluboký řez perineální hrázový. Sectio supracervicalis (suprapubica) otevření dělohy příčným poloobloukovitým řezem na dolním segmentu. Sectio vaginalis císařský řez poševní
Celkem záznamů: 409Zdravě.cz na Facebooku