Výsledky hledání:

mozek

 • Encyklopedie

  encephalopyosis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. pyon hnis) encefalopyóza, tvoření hnisu v mozku, mozkový absces
 • Encyklopedie

  encephalorrhagia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. rhage trhlina, ř. rhegnynai prasknout) encefaloragie, krvácení do mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  encephalosclerosis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. skleros tvrdý) mozková skleróza
 • Encyklopedie

  encephalosepsis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. sepsis hnití) encefalosepse, zánět mozkové tkáně v rámci celkového septického onemocnění
 • Encyklopedie

  encephalospinalis

  e (ř. enkefalos mozek, l. spina trn, páteř) encefalospinální, týkající se mozku a míchy
 • Encyklopedie

  encephalotomia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. tome řez) encefalotomie, protětí mozku
 • Encyklopedie

  excerebratio

  onis, f. (l. ex z, ze, l. cerebrum mozek) excerebrace, rozrušení a vynětí mozku z lebeční dutiny (např. při embryotomii)
 • Encyklopedie

  exencephalia

  ae, f. (l. ex z, ze, ř. enkefalos mozek) exencefalie, zrůda s nedokonale vyvinutou lebkou a mozkem vyhřezávajícím navenek z lebky
 • Encyklopedie

  gammaencephalographia

  ae, f. (ř. gamma řecké písmeno, ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) gamaencefalografie, metoda znázornění mozku pomocí radioaktivních izotopů
 • Encyklopedie

  haematoencephalicus

  a, um (ř. haima-haimatos krev, ř. enkefalos mozek) hematoencefalický, týkající se krve a mozku - hematoencefalická bariéra
Celkem záznamů: 231Zdravě.cz na Facebooku