Výsledky hledání:

mozek

 • Encyklopedie

  encephalomyocarditis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, myocardium sval srdeční) encefalomyokarditida, zánět mozku a srdečního svalu
 • Encyklopedie

  encephalopathia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. pathos choroba) encefalopatie, blíže nespecifikované onemocnění mozku, vzniklé např. následkem jiných orgánových poruch. Encephalopathia hypertensiva encefalopatie hypertenzní, v rámci hypertenzní krize. Encephalopathia perinatalis encefalopatie perinatální, dětská mozková obrna, poruchy vzniklé z postižení mozku v perinatálním období. Encephalopathia portocavalis encefalopatie portokavální při jaterním selhávání a otevřených spojkách mezi portální a dolní dutou žílou. Encephalopathia saturnina onemocnění mozku jako následek chronické otravy olovem. Encephalopathia uremica encefalopatie uremická, při ledvinovém selhání, jako jeden z projevů urémie
 • Encyklopedie

  encephalopunctura

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, l. punctura probodnutí) encefalopunktura, chirurgické nabodnutí mozku
 • Encyklopedie

  encephalopyosis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. pyon hnis) encefalopyóza, tvoření hnisu v mozku, mozkový absces
 • Encyklopedie

  encephalorrhagia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. rhage trhlina, ř. rhegnynai prasknout) encefaloragie, krvácení do mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  encephalosclerosis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. skleros tvrdý) mozková skleróza
 • Encyklopedie

  encephalosepsis

  is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. sepsis hnití) encefalosepse, zánět mozkové tkáně v rámci celkového septického onemocnění
 • Encyklopedie

  encephalospinalis

  e (ř. enkefalos mozek, l. spina trn, páteř) encefalospinální, týkající se mozku a míchy
 • Encyklopedie

  encephalotomia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. tome řez) encefalotomie, protětí mozku
 • Encyklopedie

  excerebratio

  onis, f. (l. ex z, ze, l. cerebrum mozek) excerebrace, rozrušení a vynětí mozku z lebeční dutiny (např. při embryotomii)
Celkem záznamů: 234



Zdravě.cz na Facebooku