Výsledky hledání:

pálení

 • Encyklopedie

  causalgia

  ae, f. (ř. kausis pálení, ř. algos bolest) kauzalgie, palčivá bolest provázená vazomotorickými a arofickými poruchami, obvykle se vyskytujícími po neúplném poranění periferního nervu
 • Encyklopedie

  cauterisatio

  onis, f. (ř. kauterion želízko k pálení) kauterizace, vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem
 • Encyklopedie

  electrocaustica

  ae, electrocauterisatio, onis, f. ( electro- související s elektrickým proudem, ř. kausis pálení) elektrokaustika, elektrokauterizace, provádění chirurgického výkonu elektrokauterem (např. uzavření cév k zástavě krvácení)
 • Encyklopedie

  galvanocaustica

  ae, f. (ř. kaiein hořet, ř. kausis pálení) galvanokaustika, dělení, rozrušení tkáně elektrickým nožem pomocí galvanického proudu
 • Encyklopedie

  glossopyrosis

  is, f. (ř. glossa jazyk, ř. pyr oheň) glosopyróza, pálení jazyka
 • Encyklopedie

  pseudocausalgia

  ae, f. (ř. pseudes nepravý, ř. kausis pálení, ř. algos bolest) nepravá kauzalgie, palčivá bolest bez poškození periferního nervstva
 • Encyklopedie

  pyrosis

  is, f. (ř. pyr oheň) pyróza, pálení žáhy
 • Encyklopedie

  thermocaustica

  ae, thermocauterisatio, onis, f. (ř. therme teplo, ř. kausis pálení) termokaustika, termokauterizace, působení na tkáň teplem, vypalování tkáně tepelným zdrojem
 • Encyklopedie

  thermocauter

  eris, m. (ř. therme teplo, ř. kausis pálení) termokauter, chirurgický přístroj k vypalování tkáně (elektrokauter)
 • Encyklopedie

  thermocauterectomia

  ae, f. (ř. therme teplo, ř. kausis pálení, ř. ektome vynětí) termokauterektomie, chirurgické vynětí tkáně pomocí termokauteru
Celkem záznamů: 159Zdravě.cz na Facebooku