Výsledky hledání:

páteř

 • Encyklopedie

  paternus

  a, um (l. pater otec) otcovský, po otci zděděný
 • Encyklopedie

  patroclinia

  ae, f. (l. pater otec, ř. klinein naklánět) patroklinie, podobnost otci
 • Encyklopedie

  pneumatorrhachis

  is, f. (ř. pneuma-pneumatos vzduch, ř. rhachis páteř) pneumatorachis, přítomnost vzduchu (plynu) v páteřním kanále
 • Encyklopedie

  pneumorhachigraphia

  ae, f. (ř. pneuma vzduch, ř. rhachis páteř, ř. grafein psát) pneumorachigrafie, rentgenové znázornění páteře a obsahu páteřního kanálu po kontrastní náplni plynem
 • Encyklopedie

  pneumorrhachis

  is, f. (ř. pneuma vzduch, ř. rhachis páteř) pneumorachis, přítomnost plynu v páteřním kanálu
 • Encyklopedie

  pontoreticospinalis

  e (l. pons most, l. rete síť, l. spina trn, páteř) pontoretikospinální, týkající se Varolova mostu, retikulární formace a míchy
 • Encyklopedie

  pterygospinalis

  e (ř. pteryx křídlo, l. spina trn, páteř) pterygospinální, týkající se křídlovitého výběžku a páteře
 • Encyklopedie

  rhachi(o)pagus

  i, m. (ř. rhachis páteř, ř. pagus od pegnynai upevnit) rachi(o)pagus, dvojitá zrůda se společnou páteří
 • Encyklopedie

  rhachi(o)tomia

  ae, f. (ř. rhachis páteř, ř. tome řez) rachi(o)tomie, chirurgické otevření páteře, páteřního kanálu
 • Encyklopedie

  rhachialgia

  ae, f. (ř. rhachis páteř, ř. algos bolest) rachialgie, neuralgická bolest v zádech
Celkem záznamů: 131Zdravě.cz na Facebooku