Výsledky hledání:

plíce

 • Encyklopedie

  Vrozená cystická plíce

 • Encyklopedie

  Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze

 • Encyklopedie

  Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze

 • Encyklopedie

  Získané chybění plíce [její části]

 • Encyklopedie

  Plicní transplantát - transplantovaná plíce

 • Encyklopedie

  Transplantované srdce a plíce

 • Encyklopedie

  bronchopneumonia

  ae, f. (ř. bronchos průduška, ř. pneumon plíce) bronchopneumonie, ložiskový zánět plic. Bronchopneumonia aspiratoria bronchopneumonie aspirační, vyvolaná vdechnutím cizích infikovaných nebo dráždivých látek do plic. Bronchopneumonia confluens, pseudolobaris bronchopneumonie splývající, pseudolobární, vyznačená splýváním ložisek ve velké infiltráty neohraničené na segment, lalok. Bronchopneumonia dystelectatica bronchopneumonie dystelektatická, vznikající v nevzdušném úseku plíce (hlavně u kojenců). Bronchopneumonia hypostatica bronchopneumonie hypostatická, často terminální stav u starých lidí nebo nemocných se sníženou plicní ventilací a srdeční slabostí, charakterizovaná městnáním krve v plicním oběhu. Bronchopneumonia lobularis lalůčkový zánět plic postihující jednotlivé plicní lalůčky nebo jejich skupiny. Bronchopneumonia miliaris zánět plic s rozsevem drobných ložisek v plicích (obvykle při tbc). Bronchopneumonia nodosa bronchopneumonie nodózní, zánět plic s tvorbou větších uzlů v plicích. Bronchopneumonia peribronchialis bronchopneumonie peribronchiální, prostupující stěnou průdušky do peribronchiální tkáně
 • Encyklopedie

  bronchus

  i, m. (ř. bronchos průduška). Bronchus communicans průduška komunikující. Bronchus lingularis průduška pro jazýčkový plicní segment. Bronchus lingularis inferior bronchus pro dolní lingulární segment, nejdolejší v horním laloku levé plíce. Bronchus lingularis superior bronchus pro horní lingulární segment, tj. druhý zdola v horním laloku levé plíce. Bronchus lobaris průduška laloková. Bronchus principalis (dexter, sinister) bronchus hlavní (pravý, levý) odstupující z průdušnice. Bronchus segmentalis bronchus segmentální, pro jednotlivé segmenty laloků plicních. Bronchus segmentalis apicalis bronchus pro apikální segment sahající kaudálně až po třetí žebro. Bronchus segmentalis basalis anterior bronchus pro bazální přední segment. Bronchus segmentalis basalis lateralis bronchus pro bazální zevní segment. Bronchus segmentalis basalis medialis (cardiacus) bronchus pro bazální mediální segment. Bronchus segmentalis basalis posterior bronchus pro bazální zadní segment dosahující k páteři
 • Encyklopedie

  cardiopulmonalis

  e (ř. kardia srdce, l. pulmo plíce) kardiopulmonální, vztahující se na srdce a plíce
 • Encyklopedie

  pneum(on)ectomia

  ae, f. (ř. pneumon plíce, ř. ektome vynětí) pneum(on)ektomie, chirurgické odnětí (části) plíce
Celkem záznamů: 167Zdravě.cz na Facebooku