Výsledky hledání:

porucha

 • Encyklopedie

  cyanopsia

  ae, f. (ř. kyaneos modrý, ř. opsis vidění) cyanopsie, porucha vnímání barev, viděné předměty se jeví jako modře zbarvené
 • Encyklopedie

  daltonismus

  i, m. (podle brit. chemika a fyzika J. Daltona) barvoslepost, zvláště na červenou a zelenou barvu, porucha barevného vidění
 • Encyklopedie

  defectus

  us, m. (l. deficere scházet, ubývat) defekt, poškození, porucha, vada (získaná nebo vrozená)
 • Encyklopedie

  defibrinatio

  onis, f. (l. de od, z, fibrinum fibrin) defibrinace, odstranění fibrinu z krve; defibrinační syndrom, porucha krevní srážlivosti s krvácením, způsobená spotřebováním fibrinu při koagulaci
 • Encyklopedie

  delirium

  i, n. (l. delirare blouznit) delirium, blouznění, třeštění, kvalitativní porucha vědomí. Delirium tremens blouznění spojené se zrakovými halucinacemi jako následek chronické otravy alkoholem
 • Encyklopedie

  deuteroanopia

  ae, f. (ř. deuteros jiný, druhý, ř. alfa priv., ř. ops-opos oko, ř. opsis vidění) deuteroanopie, porucha citlivosti na druhou základní barvu - zelenou (deuteroanomálie)
 • Encyklopedie

  diaschisis

  is, f. (ř. dia skrz, ř. schizein štípat) diaschiza, porucha, výpad funkce určitého nervového úseku
 • Encyklopedie

  diplophonia

  ae, f. (ř. diplus dvojitý, dvojí, ř. fone hlas) diplofonie, dvojhlasí, současné zaznívání dvou rozdílných tónů (hlasová porucha)
 • Encyklopedie

  dissociatio

  onis, f. (l. dis- roz-, ne-, l. socius druh) disociace, oddělení, rozštěpení, např. rozštěpení molekuly chemickými nebo fyzikálními postupy, rozštěpení mysli u psychiatrických onemocnění, atrioventrikulární disociace, porucha převodu el. vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami, které se stahují nezávisle na sobě, elektromechanická disociace, přetrvávání elektrické aktivity srdce, která není doprovázena srdečními stahy
 • Encyklopedie

  distopicus

  a, um (ř. dys- porucha, ř. topos místo) dystopický, chybně, vadně uložený
Celkem záznamů: 764Zdravě.cz na Facebooku