Výsledky hledání:

porucha

 • Encyklopedie

  cleptomania

  ae, f. (ř. kleptein krást, ř. mania vášeň) kleptománie, duševní porucha projevující se chorobným sklonem ke krádeži bez zištných důvodů, nutkavá potřeba krást
 • Encyklopedie

  coagulopathia

  ae, f. (l. coagulare srážet, ř. pathos choroba) koagulopatie, nespecifikovaná porucha srážlivosti krve
 • Encyklopedie

  colica

  ae, f. (ř. kolike (nosos) nemoc střev) kolika, akutní záchvatovitá bolest, která se stupňuje, polevuje a opět stupňuje; je podmíněna stahem hladkého svalstva (žlučových cest, střev, močovodu apod.). Colica flatulenta střevní kolika z nahromadění plynu. Colica gastrica kolika žaludeční, křečovité bolesti žaludku. Colica hepatica (biliaris) kolika žlučová, vyvolaná stahem hladkého svalstva žlučníku nebo žlučovodu. Colica intestinalis kolika střevní, křečovité bolesti ve střevech. Colica mucosa kolika mukózní, funkční porucha sliznice tlustého střeva. Colica renalis kolika renální, ledvinová, často při zaklínění kamene v močovodu. Colica testicularis kolika testikulární, kolikovité (křečovité) bolesti v oblasti varlat
 • Encyklopedie

  coloboma

  tis, n. (ř. kolobos zkomolený, zmrzačený) kolobom, vývojová porucha některé oční tkáně (zvláště duhovky) v podobě rozštěpu. Coloboma arteficiale defekt arteficiální, uměle vzniklý, vyvolaný např. operací
 • Encyklopedie

  cyanopsia

  ae, f. (ř. kyaneos modrý, ř. opsis vidění) cyanopsie, porucha vnímání barev, viděné předměty se jeví jako modře zbarvené
 • Encyklopedie

  daltonismus

  i, m. (podle brit. chemika a fyzika J. Daltona) barvoslepost, zvláště na červenou a zelenou barvu, porucha barevného vidění
 • Encyklopedie

  defectus

  us, m. (l. deficere scházet, ubývat) defekt, poškození, porucha, vada (získaná nebo vrozená)
 • Encyklopedie

  defibrinatio

  onis, f. (l. de od, z, fibrinum fibrin) defibrinace, odstranění fibrinu z krve; defibrinační syndrom, porucha krevní srážlivosti s krvácením, způsobená spotřebováním fibrinu při koagulaci
 • Encyklopedie

  delirium

  i, n. (l. delirare blouznit) delirium, blouznění, třeštění, kvalitativní porucha vědomí. Delirium tremens blouznění spojené se zrakovými halucinacemi jako následek chronické otravy alkoholem
 • Encyklopedie

  deuteroanopia

  ae, f. (ř. deuteros jiný, druhý, ř. alfa priv., ř. ops-opos oko, ř. opsis vidění) deuteroanopie, porucha citlivosti na druhou základní barvu - zelenou (deuteroanomálie)
Celkem záznamů: 768Zdravě.cz na Facebooku