Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  diplocardia

  ae, f. (ř. diplus dvojitý, dvojí, ř. kardia srdce) diplokardie, zrůda s vrozeným vyvinutím dvou srdcí
 • Encyklopedie

  dissociatio

  onis, f. (l. dis- roz-, ne-, l. socius druh) disociace, oddělení, rozštěpení, např. rozštěpení molekuly chemickými nebo fyzikálními postupy, rozštěpení mysli u psychiatrických onemocnění, atrioventrikulární disociace, porucha převodu el. vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami, které se stahují nezávisle na sobě, elektromechanická disociace, přetrvávání elektrické aktivity srdce, která není doprovázena srdečními stahy
 • Encyklopedie

  dysrrhythmia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. rhythmos rytmus) dysrytmie, porucha rytmické činnosti některého orgánu, např. srdce
 • Encyklopedie

  electrocardiographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) elektrokardiografie, vyšetřovací metoda zaznamenávající pomocí elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdečního svalu
 • Encyklopedie

  electrocardiographon

  i, n. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) elektrokardiograf, přístroj k provádění elektrokardiografie
 • Encyklopedie

  electrokymographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kyma vlna, ř. grafein psát) elektrokymografie, zaznamenávání pohybů srdce a velkých cév s použitím elektrokymografu
 • Encyklopedie

  embryocardia

  ae, f. (ř. embryon zárodek, ř. kardia srdce) embryokardie, abnormalita srdečních ozev dospělého člověka, které mají stejný charakter jako u zárodku
 • Encyklopedie

  empyema

  tis, n. (ř. empyema hnis, vřed) empyém, nahromadění hnisu v tělní dutině nebo orgánu (při hnisavých zánětech). Empyema appendicis hnisavá exsudace v uzavřené dutině červovitého výběžku při uzavření vstupu do slepého střeva. Empyema articuli hnisavý kloubní zánět. Empyema necessitatis spontánní provalení hrudního empyému navenek. Empyema pulsans hnis uváděný do pohybu činností srdce (při pleurálním empyému). Empyema sinus frontalis empyém paranazálních dutin. Empyema subdurale empyém subdurální, nahromadění hnisu mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou. Empyema thoracis empyém hrudní, nakupení hnisu v pleurální dutině. Empyema vesicae felleae nahromadění hnisu v žlučníku po zánětlivém procesu a uzavření žlučových cest
 • Encyklopedie

  endocardialis

  e (ř. endon v, uvnitř, ř. kardia srdce) endokardiální, nitrosrdeční, týkající se srdeční nitroblány
 • Encyklopedie

  endocarditis

  itidis, f. (ř. endon v, uvnitř, ř. kardia srdce) endokarditida, zánět srdeční nitroblány. Endocarditis bacterialis acuta akutní bakteriální endokarditida, infekční onemocnění srdeční nitroblány. Endocarditis fibroatheromatosa endokarditida fibroateromatózní, ukládání vápenných solí do ložisek fibrózně změněné tkáně chlopní. Endocarditis fibrosa endokarditida fibrózní, vedoucí k pozánětlivému ztluštění chlopní. Endocarditis lenta (subacuta) endokarditida loudavá, s plíživým začátkem a vleklým průběhem. Endocarditis polyposa endokarditida polypózní charakterizovaná tvorbou polypózních útvarů. Endocarditis recrudescens nově vzplanuvší zánět srdeční nitroblány. Endocarditis rheumatica endokarditida revmatická způsobující chlopňové vady a vytvářející terén, na kterém se zachycují baktérie. Endocarditis syphilitica syfilitický zánět srdeční nitroblány. Endocarditis terminalis (marantica) endokarditida terminální (marantická) vyskytující se v poslední fázi u sešlých osob. Endocarditis verrucosa endokarditida verukózní charakterizovaná šedorůžovými, tuhými, bradavčitými výrůstky na srdeční nitrobláně a na chlopních
Celkem záznamů: 522Zdravě.cz na Facebooku