Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  pneumatocardia

  ae, f. (ř. pneuma-pneumatos vzduch, ř. kardia srdce) pneumatokardie, přítomnost vzduchu (plynu) v srdečních komorách
 • Encyklopedie

  pneumocardiopexis

  is, f. (ř. pneumon plíce, ř. kardia srdce, ř. pexis spojení) pneumokardiopexe, operační přišití cípu levé plíce k přední ploše srdečního svalu
 • Encyklopedie

  praecardialgia

  ae, f. (l. prae před, ř. kardia srdce, ř. algos bolest) prekardialgie, bolest na přední straně hrudníku v srdeční krajině
 • Encyklopedie

  praecordialgia

  ae, f. (l. prae před, l. cor srdce, ř. algos bolest) prekordialgie, bolest v prekordiu
 • Encyklopedie

  praecordialis

  e (l. prae před, l. cor srdce) prekordiální, týkající se prekordia
 • Encyklopedie

  presbycardia

  ae, f. (ř. presbys starý, ř. kardia srdce) presbykardie, změny myokardu během stárnutí spojené se snížením srdeční výkonnosti
 • Encyklopedie

  protodiastola

  ae, f. (ř. protos první, diastola srdeční ochabnutí) protodiastola, začátek diastoly (ochabnutí srdce)
 • Encyklopedie

  pseudoangina

  ae, f. (ř. pseudes nepravý, angina (pectoris)) pseudoangína, nepravá angína, příznaky připomínající anginu pectoris bez prokazatelných změn věnčitých tepen srdce
 • Encyklopedie

  pseudobradycardia

  ae, f. (ř. pseudes nepravý, ř. bradys pomalý, ř. kardia srdce) pseudobradykardie, zdánlivě zpomalená srdeční činnost při velkém tepovém periferním deficitu
 • Encyklopedie

  pycnocardia

  ae, f. (ř. pyknos hustý, četný, ř. kardia srdce) pyknokardie, zrychlení srdeční činnosti, tachykardie
Celkem záznamů: 536Zdravě.cz na Facebooku