Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  ethmocarditis

  itidis, f. (ř. ethmos síto, ř. kardia srdce) etmokarditida, zánět pojivové srdeční tkáně
 • Encyklopedie

  extracardialis

  e (l. extra mimo, ř. kardia srdce) extrakardiální, mimosrdeční
 • Encyklopedie

  fasciculus

  i, m. (l. fascis svazek) fascikul, svazeček, snopec. Fasciculus arcuatus obloukovitý svazeček; obsahuje nervová vlákna vycházející z kůry mozku, jež se zahýbají do temporálního pólu spánkového laloku. Fasciculus atrioventricularis svazeček atrioventrikulární, (před)síňkomorový, spojka mezi svalovinou (před)síní a komor srdce, převádějící elektrický impuls. Fasciculus cuneatus (Burdachi) míšní provazec klínovitý (Burdachův), laterální úsek zadního míšního provazce vedoucí senzitivní vlákna z horní poloviny těla. Fasciculus dorsolateralis vlákna uložená mezi vrcholem zadního rohu a pouzdrem hřbetní míchy. Fasciculus gracilis mediální úsek zadního provazce vedoucí senzitivní vlákna z dolní poloviny těla. Fasciculus interfascicularis sestupné kolaterály v kraniální polovině hřbetní míchy. Fasciculus proprius (fasciculi proprii) delší a kratší vlákna těsně při šedé hmotě míšní. Fasciculus pyramidalis pyramidová dráha z kůry mozkové k motoneuronům předních rohů míšních. Fasciculus semilunaris (interfascicularis - Schultzeovo komma) sestupné kolaterály zadních kořenů míšních. Fasciculus septomarginalis sestupné kolaterály po obou stranách septum medianum posterius. Fasciculus terminalis konečný svazeček, svalový proužek v pravé srdeční (před)síni. Fasciculus triangularis sestupná vlákna zaujímající trojúhelníkové políčko ve střední čáře u dorzálního povrchu sakrální míchy. Fasciculus uncinatus háčkovitý svazeček nervových vláken, jež vycházejí z čelního laloku mozku a zahýbají do temporálního laloku. Fasciculus ventralis medullae spinalis přední provazec míšní (funiculus anterior)
 • Encyklopedie

  holoacardiacus

  i, m. (ř. holos celý, ř. alfa priv., ř. kardia srdce) holoakardiak, zrůda s nevyvinutým srdcem, popř. s nevyvinutými vnitřními orgány
 • Encyklopedie

  hydrocardia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. kardia srdce) hydrokardie, nahromadění tekutiny v osrdečníku, vodnatelnost osrdečníku
 • Encyklopedie

  holoacardiacus

  i, m. (ř. holos celý, ř. alfa priv., ř. kardia srdce) holoakardiak, zrůda s nevyvinutým srdcem, popř. s nevyvinutými vnitřními orgány
 • Encyklopedie

  hydrocardia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. kardia srdce) hydrokardie, nahromadění tekutiny v osrdečníku, vodnatelnost osrdečníku
 • Encyklopedie

  infantilismus

  i, m. (l. infantilis dětský) infantilismus, stav, kdy znaky tělesné a někdy duševní, které jsou charakteristické pro některé období dětského věku, zůstávají i v dospělosti. Infantilismus cardiacus infantilismus kardiální, srdeční, při těžkých onemocněních srdce, hlavně vrozených srdečních vadách. Infantilismus hypophysarius, pituitarius infantilismus hypofyzární, porucha rozvoje pohlavních znaků, jež zůstávají na úrovni dítěte i v dospělosti, způsobená nedostatečnou tvorbou hypofyzárních gonadotropinů. Infantilismus intestinalis infantilismus intestinální, při vleklém střevním onemocnění, např. při malabsorpčním syndromu. Infantilismus renalis infantilismus renální, při vleklých onemocněních ledvin. Infantilismus sexualis infantilismus sexuální, pohlavní, stav, kdy po dvanáctém roce života zůstává nadále genitál dětský a sekundární pohlavní znaky se nevyvíjejí
 • Encyklopedie

  infracardiacus

  a, um (l. infra pod, ř. kardia srdce) infrakardiální, ležící pod srdcem
 • Encyklopedie

  iniectio

  onis, f. (l. inicere vházet) injekce, vpravení léčivého nebo diagnostického roztoku do tkáně. Iniectio barbitali solubilis injekce barbitalu rozpustného. Iniectio coniunctivae injekce spojivky, překrvení části oční spojivky. Iniectio digitalis injekce náprstníková. Iniectio glucosi injekce glukózy. Iniectio insulini injekce inzulínová. Iniectio intracardialis injekce intrakardiální, do srdce. Iniectio intracutanea injekce intrakutánní, do kůže. Iniectio intradermalis injekce nitrokožní. Iniectio intramuscularis injekce intramuskulární, nitrosvalová. Iniectio intravenosa injekce intravenózní, nitrožilní. Iniectio penicillini injekce penicilinu. Iniectio subcutanea injekce subkutánní, podkožní
Celkem záznamů: 536Zdravě.cz na Facebooku