Výsledky hledání:

voda

 • Encyklopedie

  hydragogus

  a, um (ř. hydor voda, ř. agogos vedoucí) odvádějící vodu, tekutinu z těla, podporující její vyměšování
 • Encyklopedie

  hydramnion

  i, n. (ř. hydor voda, ř. amnion blána) hydramnion, nadměrné zmnožení plodové vody
 • Encyklopedie

  hydranencephalia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. enkefalos mozek, ř. alfa priv.) hydranencefalie, vnitřní hydrocefalus, zvětšení mozkových komor vyplněných tekutinou s útlakem okolní mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  hydrargyrum

  i, n. (ř. hydor voda, ř. argyros stříbro) rtuť, zn. Hg, atom. čís. 80, atom. hmotnost 200,61. Hydrargyrum bichloratum, corrosivum chlorid rtuťnatý, sublimát, prudký jed. Hydrargyrum chloratum oxydulatum mite chlorid rtuťnatý, kalomel. Hydrargyrum cyanatum kyanid rtuťný, prudce jedovatý. Hydrargyrum nitricum oxydulatum dusičnan rtuťný. Hydrargyrum sulfuratum oxydatum sirník rtuťnatý
 • Encyklopedie

  hydrarthrosis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. arthron kloub) hydrartróza, chorobné nahromadění serózní tekutiny v kloubní dutině
 • Encyklopedie

  hydratatio, hydratisatio

  onis, f. (ř. hydor voda) hydratace (hydratizace), slučování látky s vodou; stupeň zavodnění organismu
 • Encyklopedie

  hydremesis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. emesis zvracení) hydremeze, zvracení vodnatých hmot
 • Encyklopedie

  hydrencephalia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. enkefalos mozek) hydrencefalie, vodnatelnost mozku, vnitřní hydrocefalus, zmnožení tekutiny v mozkových komorách při současném úbytku okolní mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  hydriatria

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. iatreia léčení) hydriatrie, léčení vodou, vodní lázní
 • Encyklopedie

  hydroappendix

  icis, f. (ř. hydor voda, l. appendix přívěsek) hydroapendix, vyplnění červovitého výběžku tekutinou
Celkem záznamů: 446Zdravě.cz na Facebooku