Výsledky hledání:

voda

 • Encyklopedie

  hydrogenium

  i, n. (ř. hydor voda, ř. gennan tvořit) vodík, chem. prvek zn. H, atom. čís. 1, atom. hmotnost 1,008. Hydrogenium chloratum chlorovodík. Hydrogenium peroxydatum hydroperoxid, peroxid vodíku
 • Encyklopedie

  hydroglossa

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. glossa jazyk) hydroglosa (ranula), retenční cysta slinné žlázy
 • Encyklopedie

  hydrogymnastike

  es, f. (ř. hydor voda, ř. gymnazein cvičit) hydrogymnastika, léčebné cvičení ve vodě, zvláště při chorobách pohybového ústrojí
 • Encyklopedie

  hydrohaematonephrosis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. haima-haimatos krev, ř. nefros ledvina) hydrohematonefróza, přítomnost krve a moči v rozšířeném dutém systému ledviny
 • Encyklopedie

  hydrohepatosis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. hepar játra) hydrohepatóza, nahromadění tekutiny v játrech
 • Encyklopedie

  hydrochloricus

  a, um (ř. hydor voda, chlorum chlór) hydrochlorický, obsahující vodík a chlór
 • Encyklopedie

  hydrolabilitas

  atis, f. (ř. hydor voda, l. labare kolísat) hydrolabilita, kolísání množství tekutin v organismu
 • Encyklopedie

  hydrologia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. logos nauka) hydrologie, nauka zabývající se koloběhem vody v přírodě
 • Encyklopedie

  hydrolysis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. lysis uvolnění, rozpuštění) hydrolýza, chemický rozklad sloučenin působením vody
 • Encyklopedie

  hydrolyticus

  a, um (ř. hydor voda, ř. lysis rozpuštění) hydrolytický, rozložený působením vody
Celkem záznamů: 452Zdravě.cz na Facebooku